ZLV Online

Name of article:Vliv specifického třídění semenáčků smrku na růst a genetickou diverzitu výsadeb v extrémních horských podmínkách
Number:2
Year:2012
Author:Ondřej Ivanek, Jan Leugner, Antonín Jurásek

Description of article

Vliv specifického třídění semenáčků smrku na růst a genetickou diverzitu výsadeb v extrémních horských podmínkách.
[The influence of specific sorting of spruce seedlings on growth and genetic diversity of plantings under extreme mountain conditions] 144 - 150.