ZLV Online

Name of article:Vyjádření společenské socálně-ekonomické efektivnosti lesa a lesního hospodářství v porostech náhradních dřevin Krušných hor
Number:Special
Year:2009
Author:Luděk Šišák

Description of article

Vyjádření společenské socálně-ekonomické efektivnosti lesa a lesního hospodářství v porostech náhradních dřevin Krušných hor.
[Expression of societal socio-economic effectiveness of forests and forestry in stands of substitute tree species in the Krušné hory Mountains] 43 - 50.