ZLV Online

Name of article:Využití DNA markerů pro kontrolu deklarovaného původu reprodukčního materiálu smrku ztepilého
Number:4
Year:2021
Author:Pavlína Máchová, Helena Cvrčková, Olga Trčková

Description of article

Využití DNA markerů pro kontrolu deklarovaného původu reprodukčního materiálu smrku ztepilého
[Use of DNA analyzes for verifying the declared origin of Norway spruce reproductive material] 292-301