ZLV Online

Name of article:Vývoj kvantitatívnej produkcie smrekového porastu s rozdielnym východiskovým počtom sadeníc a spôsobom výchovy
Number:1
Year:2013
Author:Igor Štefančík

Description of article

Vývoj kvantitatívnej produkcie smrekového porastu s rozdielnym východiskovým počtom sadeníc a spôsobom výchovy.
[Quantitative production of spruce stands with different initial spacing and tending regime] 37 - 49.