ZLV Online

Name of article:Zhodnocení vybraných vlastností dřeva borovice černé (Pinus nigra Arnold.)
Number:Special
Year:2007
Author:Aleš Zeidler

Description of article

Zhodnocení vybraných vlastností dřeva borovice černé (Pinus nigra Arnold.).
[Selected wood properties of black pine (Pinus nigra Arnold.)] 14 - 20.