Projekty

Název projektu:Mapování stromového inventáře a hodnocení charakteru mrtvého dřeva na území PP Sítovka
Číslo:2014/1755
Rok:2014 - 2015
Poskytovatel:Město Hradec Králové
Koordinátor: Ing. Jiří Souček, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je zmapování stromového inventáře a hodnocení charakteru rozkladu mrtvého dřeva na území PP Sítovka (8,37 ha), které je ve vlastnictví města Hradec Králové. Realizace projektu přispěje k poznání přirozených procesů v lesích nižších poloh. Zjištěné informace přispějí k environmentální osvětě městské veřejnosti o významu mrtvého dřeva v lesích a potenciálu výskytu organismů vázaných na daný charakter dřeva. Výstupy budou využívány také pro praktickou výuku žáků základních a středních škol na území města. Projekt je realizován s podporou města Hradec Králové z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro rok 2014, a to v rámci finančních příspěvků na péči o životní prostředí města a na ekologické projekty.