Projekty

Název projektu:Role lesních dřevin a pěstebních opatření v procesu formování půdního prostředí lesního ekosystému
Číslo:QH91072
Rok:2009 - 2011
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
Řešitel: Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Popis projektu

Cíl projektu: Zhodnotit význam pěstebních opatření (výchova) a změny druhové skladby v současných smrkových porostech ve vztahu k funkcím ochrany a formování lesního půdního prostředí.