ZLV Online

Name of article:Vývoj potenciálních podkorunových depozičních toků síry, dusíku a iontů vodíku na území PLO Krušné hory v letech 2002 ─ 2005
Number:Special
Year:2009
Author:Pavel Hadaš, Ivan Buchta

Description of article

Vývoj potenciálních podkorunových depozičních toků síry, dusíku a iontů vodíku na území PLO Krušné hory v letech 2002 ─ 2005.
Development of the potential deposition flows of sulphur, nitrogen and hydrogen ions in the territory of the Krušné hory Mts. Natural Forest Region (NFR) in 2002 ─ 2005] 14 - 30.