Filter

Hide filter Show filter

Klasifikace vegetační stupňovitosti v České republice: review

ZLV, 68, 2023, Issue 1
Petr Dujka, Antonín Kusbach: Klasifikace vegetační stupňovitosti v České republice: review
[Classification of vertical vegetation zonation in the Czech Republic: review] 1-14

Acidifikace a regenerace lesních půd v České republice

ZLV, 68, 2023, Issue 1
Jan Pecháček, Dušan Vavříček, Jana Čermáková: Acidifikace a regenerace lesních půd v České republice
[Acidification and regeneration of forest soils in the Czech Republic] 15-27

Ophiostomatální houby v porostech borovice lesní (Pinus sylvestris L.) postižených dlouhodobým suchem

ZLV, 68, 2023, Issue 1
František Lorenc: Ophiostomatální houby v porostech borovice lesní (Pinus sylvestris L.) postižených dlouhodobým suchem
[Ophiostomatoid fungi on Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands affected by long-term drought] 28-36

Vliv zalesnění orné půdy a různého věku lesního porostu na tvorbu vodostabilních půdních agregátů (WSA)

ZLV, 68, 2023, Issue 1
Radek Klíč, Ladislav Čepelka, Miroslav Kravka: Vliv zalesnění orné půdy a různého věku lesního porostu na tvorbu vodostabilních půdních agregátů (WSA)
[Different age of afforestation of former arable land and its effect on the formation of water-stable aggregates (WSA)] 37-48

Potenciál borovice lesní v podmínkách změny klimatu: review

ZLV, 68, 2023, Issue 1
Ondřej Špulák, Jakub Černý: Potenciál borovice lesní v podmínkách změny klimatu: review
[Scots pine potential under climate change conditions: review] 49-58

Odtoky z lesů v době klimatického sucha v povodí řeky Svratky

ZLV, 68, 2023, Issue 1
Vladimír Švihla, František Šach, Vladimír Černohous: Odtoky z lesů v době klimatického sucha v povodí řeky Svratky
[Runoff from forests in the Svratka river catchment during a period of climatic drought] 59-64

Růstová reakce smrkových mlazin nižších poloh na výchovný zásah

ZLV, 67, 2022, Issue 4
David Dušek, Renáta Smolíková, Dušan Kacálek: Růstová reakce smrkových mlazin nižších poloh na výchovný zásah
[Growth response of Norway-spruce thicket to thinning at lower altitudes] 217-225

Prebudova lesa vekových tried – prípadová štúdia bukový les Vysokoškolský lesný podnik Zvolen

ZLV, 67, 2022, Issue 4
Milan Saniga, Jaroslav Vencurik, Stanislav Kucbel, Peter Jaloviar, Ján Pittner, Denisa Sedmáková: Prebudova lesa vekových tried – prípadová štúdia bukový les Vysokoškolský lesný podnik Zvolen
[Conversion of the age-class forest – European beech, University Forest Enterprise Zvolen: a case study] 226-235