Filter

Hide filter Show filter

Historický vývoj výberkového spôsobu hospodárenia v Európe: review

ZLV, 69, 2024, Issue 2
Jaroslav Vencurik, Peter Jaloviar, Ivan Repáč, Stanislav Kucbel: Historický vývoj výberkového spôsobu hospodárenia v Európe: review
[Historical development of selection silvicultural system in Europe: review] 89-95

Vliv hydroabsorbentu na vzcházivost semenáčků jedle bělokoré

ZLV, 69, 2024, Issue 2
Lena Bezděčková, David Dušek, Kamila Brožovičová, Pavel Kotrla, Josef Cafourek, Dušan Kacálek: Vliv hydroabsorbentu na vzcházivost semenáčků jedle bělokoré
[Impact of superabsorbent on seedling emergence rate of silver fir] 96-102

Mohou být fotopasti vhodnou metodou pro studium avifauny v remízcích jako specifických porostů dřevinné vegetace v kulturní krajině?

ZLV, 69, 2024, Issue 2
Denisa Dvořáková, Jan Šipoš, Jiří Stehno, Josef Suchomel: Mohou být fotopasti vhodnou metodou pro studium avifauny v remízcích jako specifických porostů dřevinné vegetace v kulturní krajině?
[Could camera traps be a suitable tool for studying avifauna in woodlots as specific stands of woody vegetation in cultural landscape?] 103-114

Účelová a finanční kategorizace realizovaných projektů rozvoje ekosystémových služeb rekreačních lesů

ZLV, 69, 2024, Issue 2
Zdeněk Odvárka, Jitka Meňházová: Účelová a finanční kategorizace realizovaných projektů rozvoje ekosystémových služeb rekreačních lesů
[Purpose and financial categorisation of implemented projects for the development of recreational forest ecosystem services] 115-122

Druhové zloženie a synchronizovanosť disturbancií v primárnych lesoch s dominanciou buka lesného (Fagus sylvatica L.) v strednej Európe

ZLV, 69, 2024, Issue 2
Michal Frankovič, Marek Svitok, Martin Mikoláš, Pavel Janda, Daniel Kozák, Zuzana Streberová, Martin Dušátko, Antonín Veber, Rhiannon Gloor, Nina Bortelová, Miroslav Svoboda: Druhové zloženie a synchronizovanosť disturbancií v primárnych lesoch s dominanciou buka lesného (Fagus sylvatica L.) v strednej Európe
[Disturbance regime, synchronicity and species richness in primary beech-dominated (Fagus sylvatica L.) forests in Central Europe] 123-135

Vliv výchovných zásahů na růst náhradního porostu modřínu opadavého (Larix decidua Mill.)

ZLV, 69, 2024, Issue 2
David Dušek, Jiří Novák: Vliv výchovných zásahů na růst náhradního porostu modřínu opadavého (Larix decidua Mill.)
[The effect of thinning on the growth of a substitute forest stand of european larch (Larix decidua Mill.)] 136-142

Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na stav lesních půd – případová studie

ZLV, 69, 2024, Issue 2
Vilém Podrázský, Ivo Kupka: Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na stav lesních půd – případová studie
[Effects of northern red oak (Quercus rubra L.) on the forest soils – a case study] 143-148

Fytosanitární rizika pěstování vybraných dřevin rodu Quercus a Juglans v době klimatické změny: review

ZLV, 69, 2024, Issue 2
Antonín Martiník, Jiří Rozsypálek, Petr Martínek, Anna Mária Mitrová, Roman Longauer: Fytosanitární rizika pěstování vybraných dřevin rodu Quercus a Juglans v době klimatické změny: review
[Phytosanitary risks the silviculture of growing oaks and wallnuts in the period of climatic change: review] 149-165