Filter

Hide filter Show filter

Vývoj dubového porastu s rozdielnou počiatočnou výchovou

ZLV, 66, 2021, Issue 2
Igor Štefančík: Vývoj dubového porastu s rozdielnou počiatočnou výchovou
[Development of oak stand under different initial tending] 73-85

Vliv smrku ztepilého a buku lesního na obsah Cd, Cu, Pb a Zn v povrchových horizontech lesních půd v oblasti Jeseníků

ZLV, 66, 2021, Issue 2
Radek Novotný, Václav Pecina, Jakub Černý, Martin Valtera, David Juřička: Vliv smrku ztepilého a buku lesního na obsah Cd, Cu, Pb a Zn v povrchových horizontech lesních půd v oblasti Jeseníků
[Influence of Norway spruce and european beech on Cd, Cu, Pb and Zn content in the surface horizons of forest soils in the area of the Jeseníky Mountains] 86-94

Stabilizace početnosti prasete divokého: reprodukční potenciál současných prasat vs. lovecký potenciál současných myslivců – review

ZLV, 66, 2021, Issue 2
Jiří Kamler, Jakub Drimaj: Stabilizace početnosti prasete divokého: reprodukční potenciál současných prasat vs. lovecký potenciál současných myslivců – review
[Stabilization of wild boar populations: reproduction potential of current boars vs. hunting potential of current hunters – review] 95-103

Reakcia dubov voči klimatickým extrémom v prechodnej zóne dubových a bukových lesov

ZLV, 66, 2021, Issue 2
Denisa Sedmáková, Robert Sedmák, Milan Saniga, Ivana Sarvašová, Zuzana Parobeková, Mária Potterf, Ivan Lukáčik: Reakcia dubov voči klimatickým extrémom v prechodnej zóne dubových a bukových lesov
[Response of oaks to extreme climate events in the tranzition zone of oak and beech forests] 104-114

Porovnání metod pro stanovení přístupných a pseudototálních forem živin a prvků v lesních půdách

ZLV, 66, 2021, Issue 2
Jarmila Čechmánková, Vít Šrámek, Milan Sáňka, Ondřej Drábek, Věra Fadrhonsová, Jan Skála: Porovnání metod pro stanovení přístupných a pseudototálních forem živin a prvků v lesních půdách
[Comparison of different methods for determination of exchangeable and pseudototal nutrients and elements concentrations in forest soils] 115-125

Produkční charakteristiky borovice lesní v České republice na základě informací z druhého cyklu Národní inventarizace lesů (2011–2015)

ZLV, 66, 2021, Issue 2
Tomáš Čihák, Monika Vejpustková: Produkční charakteristiky borovice lesní v České republice na základě informací z druhého cyklu Národní inventarizace lesů (2011–2015)
[Production characteristics of Scots pine in the Czech Republic based on data of the 2nd cycle of National forest inventory (2011–2015)] 126-137

Výskyt invázneho druhu pajaseň žliazkatý [Ailanthus altissima (mill.) Swingle] v mestskej oblasti – prípadová štúdia

ZLV, 66, 2021, Issue 2
Žaneta Pauková, Martin Hauptvogl: Výskyt invázneho druhu pajaseň žliazkatý [Ailanthus altissima (mill.) Swingle] v mestskej oblasti – prípadová štúdia
[Occurrence of invasive species tree of heaven [Ailanthus altissima (mill.) Swingle] in the urban area – a case study] 138-145

Vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního

ZLV, 66, 2021, Issue 1
Robert Polách, Ondřej Špulák: Vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního
[Impacts of age and different stocking of preparatory deciduous stands on the performance of underplanted Fagus sylvatica] 1-10