ZLV Online

Name of article:Analýza povodňových vln jako nástroj studia odtokového procesu na malém lesním povodí. II. Hydrologická analýza vzestupné větve hydrogramu odtoku matematicko-fyzikálním modelem lineárních nádrží pro povodí “U Dvou louček” v Orlických horách
Number:4
Year:2007
Author:Vladimír Švihla, Vladimír Černohous, Zbyněk Kulhavý, František Šach

Description of article

Analýza povodňových vln jako nástroj studia odtokového procesu na malém lesním povodí. II. Hydrologická analýza vzestupné větve hydrogramu odtoku matematicko-fyzikálním modelem lineárních nádrží pro povodí "U Dvou louček" v Orlických horách.
[Analysis of stormflow hydrograph as a tool to study runoff process in a small forested catchment II. Hydrologic analysis of rising limb of stormflow hydrograph based on the mathematically-physical model of linear reservoirs applied in the "U Dvou louček" catchment, the Orlické hory Mts., Eastern Bohemia] 382 - 389.