Projects

Name of project:Development and verification of spatial models of forest soil properties in the Czech Republic
Number:QK1920163
Year:2019 - 2021
Provider:NAZV
Coordinator: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Researcher: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Co-researcher foreign:Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

Description of project

General aim is to develop and verify spatial models of forest soils on the basis of complex evaluation of forest soil surveys carried during last 20 years. Models will cover chemical properties (carbon and nutrient contents, acidification evidence) as well as physical parameters (texture and bulk density). Using these models, thematic maps of forest soils of the Czech Republic will be created for the use by state administration, forest owners and other stakeholders.