ZLV Online

Name of article:Akustická detektabilita lesních ptáků: případová studie z Litovelského Pomoraví
Number:3
Year:2019
Author:Karel Poprach, Ivo Machar

Description of article

Akustická detektabilita lesních ptáků: případová studie z Litovelského Pomoraví.
[Acoustic detectability of forest birds: case study from the Litovelske Pomoravi area (Czech Republic)] 140-148