ZLV Online

Name of article:Atraktivita stromových lapáků pro lýkožrouta severského, Ips duplicatus Sahlberg (Coleoptera: Curculionidae)
Number:1
Year:2018
Author:Jan Lubojacký, Jan Liška, Miloš Knížek

Description of article

Atraktivita stromových lapáků pro lýkožrouta severského, Ips duplicatus Sahlberg (Coleoptera: Curculionidae).
[Attractiveness of trap trees for Ips duplicatus Sahlberg (Coleoptera: Curculionidae)] 48 - 52.