ZLV Online

Name of article:Biochemie ekologických procesů v zonálních lesních půdách
Number:3
Year:2008
Author:Pavel Samec

Description of article

Biochemie ekologických procesů v zonálních lesních půdách. Review.
[Biochemistry of ecological processes in the zonal forest soils. Review] 230 - 238.