ZLV Online

Name of article:Dynamika půdní vlhkosti pod mladým douglaskovým porostem s bukem v podhorské oblasti: naměřená data 2012–2019 srovnávaná s literárními údaji
Number:1
Year:2022
Author:František Šach, Vladimír Černohous, Dušan Kacálek, Jan Bartoš

Description of article

Dynamika půdní vlhkosti pod mladým douglaskovým porostem s bukem v podhorské oblasti: naměřená data 2012–2019 srovnávaná s literárními údaji
[Dynamics of soil moisture under young Douglas-fir stand with beech in the piedmont: measured data 2012–2019 compared with literary information] 31-42