ZLV Online

Name of article:Historie zalesňování nelesních půd na území České republiky
Number:1
Year:2011
Author:Ondřej Špulák, Dušan Kacálek

Description of article

Historie zalesňování nelesních půd na území České republiky.
[History of non-forest land afforestation in the Czech Republic] 49 - 57.