ZLV Online

Name of article:Hodnocení ukotvení stromů v podloží jako základní parametr jejich stability – II. Nedestruktivní, ekofyziologické metody: odborné sdělení
Number:4
Year:2015
Author:Jan Čermák, Nadezhda Nadezhdina, Jaroslav Simon, Zdeněk Staněk, Jan Koller

Description of article

Hodnocení ukotvení stromů v podloží jako základní parametr jejich stability - II. Nedestruktivní, ekofyziologické metody: odborné sdělení.
[The assessment of tree anchoring in the ground as a basic parameter of their stability - II. Non-destructive, ecophysiological methods: short communication] 309 - 314.