ZLV Online

Name of article:K problematice genetických změn v populacích lesních dřevin v důsledku narušování lesů škodlivými vlivy prostředí
Number:2
Year:2008
Author:Jiří Šindelář, Josef Frýdl

Description of article

K problematice genetických změn v populacích lesních dřevin v důsledku narušování lesů škodlivými vlivy prostředí.
[Towards genetic processes in forest tree species populations in consequence of harmful environmental factors affecting forest] 116 - 119.