ZLV Online

Name of article:Klíčové faktory pro ochranu lesní biodiverzity ve Střední Evropě: review
DOI:10.59269/zlv/2023/2/694
Number:2
Year:2023
Author:Petr Kjučukov

Description of article

Klíčové faktory pro ochranu lesní biodiverzity ve Střední Evropě: review
[Key factors for the forest biodiversity protection in Central Europe: review] 93-106