ZLV Online

Name of article:Množení tisu červeného (Taxus baccata L.) in vitro jako možný příspěvek k záchraně a reprodukci genetických zdrojů této dřeviny v ČR
Number:2
Year:2008
Author:Petr Novotný, Helena Cvrčková, Pavlína Máchová, Jana Malá

Description of article

Množení tisu červeného (Taxus baccata L.) in vitro jako možný příspěvek k záchraně a reprodukci genetických zdrojů této dřeviny v ČR.
[The in vitro propagation of common yew (Taxus baccata L.) as a potential contribution to preservation and reproduction of genetic resources of this species in the Czech Republic] 110 - 115.