ZLV Online

Name of article:Modelování gradačního areálu píďalky podzimní (Oreophtera brumata L. 1758) při předpokládaných změnách klimatu na Slovensku
Number:Special
Year:2007
Author:Marek Turčáni, Tomáš Hlásny, Vladimír Kalina, Miloslav Vach

Description of article

Modelování gradačního areálu píďalky podzimní (Oreophtera brumata L. 1758) při předpokládaných změnách klimatu na Slovensku.
[The simulation of outbreak area of winter moth (Oreophtera brumata L. 1758) in predicted weather change in Slovakia] 8 - 13.