ZLV Online

Name of article:Pozadie zavedenia novej kvalitatívnej sortimentácie surového dreva podĺa “Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland” (RVR) v Nemecku: odborné sdělení
Number:4
Year:2016
Author:Lubomír Blaško, Tobias Cremer

Description of article

Pozadie zavedenia novej kvalitatívnej sortimentácie surového dreva podĺa "Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland" (RVR) v Nemecku: odborné sdělení.
[Background to the introduction of the new wood sorting guideline "Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel" (RVR) in Germany: short communication] 310 - 313.