ZLV Online

Name of article:Příspěvek ke stanovení vlivu lesních porostů na snižování kulminace velkých vod
Number:2
Year:2017
Author:Vladimír Černohous, Vladimír Švihla, František Šach

Description of article

Příspěvek ke stanovení vlivu lesních porostů na snižování kulminace velkých vod.
[Contribution to assessment of forest stand impact on decrease of flood peakflow discharge] 82 - 86.