ZLV Online

Name of article:Produkce mladých porostů první generace lesa na bývalé zemědělské půdě
Number:2
Year:2011
Author:Jan Bartoš, Dušan Kacálek

Description of article

Produkce mladých porostů první generace lesa na bývalé zemědělské půdě.
[Wood production of young first-generation stands on former agricultural land] 118 - 124.