ZLV Online

Name of article:Růstová reakce sazenic jedle bělokoré (Abies alba Mill.) na vysychání během manipulace a na prostředí po výsadbě
Number:1
Year:2014
Author:Jan Leugner, Jarmila Martincová, Antonín Jurásek

Description of article

Růstová reakce sazenic jedle bělokoré (Abies alba Mill.) na vysychání během manipulace a na prostředí po výsadbě.
[Growth response of silver fir (Abies alba Mill.) young plants on desiccation during handling with respect to conditions following outplanting] 28 - 34.