ZLV Online

Name of article:Rychlé stanovení vodou extrahovatelného organického uhlíku z lesních půd
Number:3
Year:2014
Author:Václav Tejnecký, Ondřej Drábek, Antonín Nikodem, Petra Vokurková, Karel Němeček, Luboš Borůvka

Description of article

Rychlé stanovení vodou extrahovatelného organického uhlíku z lesních půd.
[Fast determination of water extractable organic carbon from forest soils] 155 - 159.