ZLV Online

Name of article:Strategie dosažení horního stromového patra smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v přirozených lesích Rumunska
Number:3
Year:2015
Author:Hana Mrhalová, Volodymyr Trotsiuk, Miroslav Svoboda, Pavel Janda, Radek Bače, Vojtěch Čada, Martin Mikoláš

Description of article

Strategie dosažení horního stromového patra smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v přirozených lesích Rumunska.
[Canopy accession strategies of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in primeval mountain forests of Calimani and Giumalau, Romania] 211 - 217.