ZLV Online

Name of article:Účetní, daňové a finanční aspekty tvorby a čerpání rezerv na pěstební činnost
Number:2
Year:2011
Author:Dalibor Šafařík, Roman Dudík, Petra Hlaváčková

Description of article

Účetní, daňové a finanční aspekty tvorby a čerpání rezerv na pěstební činnost.
[Accounting, financial and tax aspects of creating reserves and cultivation activities] 150 - 153.