ZLV Online

Name of article:Vliv brassinosteroidů na výškový přírůst, fluorescenci chlorofylu a mortalitu sazenic smrku ztepilého a borovice lesní v podmínkách lesní školky
Number:2
Year:2015
Author:Olga Nováková, Josef Gallo, Martin Baláš, Ondřej Špulák, Ivan Kuneš

Description of article

Vliv brassinosteroidů na výškový přírůst, fluorescenci chlorofylu a mortalitu sazenic smrku ztepilého a borovice lesní v podmínkách lesní školky.
[Influence of brassinosteroids on height increment, chlorophyll fluorescence and mortality of seedlings of Norway spruce and Scots pine in forest nursery conditions] 122 - 129.