ZLV Online

Name of article:Výsledky fenologických pozorování populací jedle bielej (Abies alba Mill.) zo Slovenska
Number:3
Year:2015
Author:Jana Škvareninová

Description of article

Výsledky fenologických pozorování populací jedle bielej (Abies alba Mill.) zo Slovenska.
[Results of phenological observations of silver fir (Abies alba Mill.) populations from Slovakia] 218 - 224.