ZLV Online

Name of article:Vývoj legislativy související s ochranou lesů před lýkožroutem smrkovým (Ips typographus L.) v českých zemích do současné podoby
Number:2
Year:2012
Author:Jan Lubojacký

Description of article

Vývoj legislativy související s ochranou lesů před lýkožroutem smrkovým (Ips typographus L.) v českých zemích do současné podoby.
[Development of the Czech legislation related to the protection against spruce bark beetle (Ips typographus L.) up to the present] 189 - 193.