ZLV Online

Name of article:Změny chemismu povrchových horizontů půdy v mladém smrkovém porostu na objektu Želivka
Number:1
Year:2007
Author:Václav Lochman, Milan Bíba

Description of article

Změny chemismu povrchových horizontů půdy v mladém smrkovém porostu na objektu Želivka.
[Changes in chemistry of surface soils horizons in young spruce stand at Želivka] 18 - 26.