ZLV Online

Name of article:Hodnocení genetické diverzity vybraných populací smrku ztepilého pomocí mikrosatelitových markerů
Number:3
Year:2013
Author:Helena Cvrčková, Pavlína Máchová, Jaroslav Dostál, Jana Malá

Description of article

Hodnocení genetické diverzity vybraných populací smrku ztepilého pomocí mikrosatelitových markerů.
[Assessment of genetic diversity of selected populations of Norway spruce by microsatellite markers] 273 - 279.