ZLV Online

Název článku:Hodnocení genetické diverzity vybraných populací smrku ztepilého pomocí mikrosatelitových markerů
Číslo:3
Rok:2013
Autor:Helena Cvrčková, Pavlína Máchová, Jaroslav Dostál, Jana Malá

Popis článku

Hodnocení genetické diverzity vybraných populací smrku ztepilého pomocí mikrosatelitových markerů.
[Assessment of genetic diversity of selected populations of Norway spruce by microsatellite markers] 273 - 279.