Publikační činnost

Publikační činnost zaměstnanců výzkumného ústavu lze najít v našem on-line katalogu.
Po zadání jména se objeví tabulka s přehledem publikování ve sbornících a článcích. Katalog obsahuje i výroční a závěrečné zprávy z projektů a zahraniční cestovní zprávy jednotlivých zaměstnanců.

Databáze článků vydaných v publikacích našeho ústavu je upravována a doplňována o chybějící tituly.

ON LINE katalog publikační činnosti VÚLHM