Ekologie lesa

Útvar řeší problematiku narušení ekologické stability lesních ekosystémů způsobené dlouhodobou antropogenní zátěží a klimatickými změnami se zaměřením na:

  • stav lesních půd a koloběh živin ve vztahu k současné depoziční zátěži a postupům lesnického managementu,
  • výzkum biologických i chemických postupů revitalizace lesních půd a jejich působení z ekosystémového pohledu,
  • komplexní vyhodnocování meteorologických faktorů a jejich dlouhodobých změn
  • vodní bilanci, působení lesních porostů na množství a kvalitu vody odtékající do zdrojů,
  • růstovou reakci dřevin na měnící se ekologické podmínky.

Do náplně činnosti útvaru patří také zajištění monitoringu zdravotního stavu lesa v České republice v rámci mezinárodních programů a projektů.

V rámci poradenské činnosti provádí pracovníci útvaru pro vlastníky lesů posouzení stavu půd, úrovně výživy nebo antropogenního poškození lesních porostů.

Vedoucí útvaru je Ing. Monika VEJPUSTKOVÁ, Ph.D., zástupce Mgr. Kateřina NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, Ph.D. Do útvaru patří také část dislokovaného pracoviště Frýdek-Místek, pracoviště Pelhřimov a výzkumný objekt Želivka – Kožlí.

Archiv akcí

Konference k hydrologickému a ekologickému výzkumu v lesních povodích15. – 16. září 2022, hotel Luna, Kouty