Reprodukční zdroje – VS Kunovice

Kontakt: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., e-mail: kotrla@vulhmuh.cz

Lesní semenářství

 • zkoušky jakosti a zdravotního stavu plodů a semen lesních dřevin v národně akreditované zkušební laboratoři Semenářská kontrola – ceník zkoušek
 • studium faktorů, ovlivňujících kvalitu semen lesních dřevin během dlouhodobého skladování a předosevní přípravy
 • studium fyziologické variability osiva ze semenných sadů
 • vývoj nových metod pro hodnocení kvality a zdravotního stavu lesnío osiva
 • informační a poradenský servis v oblasti lesního semenářství (sběr, skladování, předosevní příprava, ochrana a zkoušky kvality semen lesních dřevin)
 • na základě zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění, útvar v roce 2014 zřídil a od roku 2015 provozuje Národní banku osiva, která je součástí Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin

Šlechtění

 • inventarizace, reprodukce a další šlechtitelské využití genových zdrojů ohrožených druhů domácích listnatých dřevin
 • testování generativních i vegetativních způsobů reprodukce
 • vypracování metodických doporučení školkařských postupů a dalších pěstebních opatření pro udržení ohrožených dřevin v lesních porostech a zvyšování biodiverzity
 • šlechtění hospodářsky perspektivních druhů topolů s využitím mikropropagace vyšlechtěných klonů
 • klonové archivy listnatých dřevin rodů Populus, Salix, Quercus, Ulmus, Pyrus, Malus
 • testování a hodnocení rychlerostoucích dřevin pro záměrné pěstování biomasy k energetickému využití (energetické plantáže)
 • poradenský servis v oblasti pěstování rychlerostoucích dřevin
  (Seznam topolových klonů)

Podrobnější informace uvádějí webové stránky útvarového serveru vulhmuh.cz

S účinností od 1. 1. 2014 byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště (IČ: 00020702) odborem hospodářské úpravy a ochrany lesů ministerstva zemědělství pověřen zjišťováním kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin podle § 1 odst. 3 a 7 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, v nezávislých laboratořích akreditovaných mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin. (Podrobnosti).