Provozně – ekonomický úsek

Zajišťuje zpracování rozpočtů, cen, účetnictví, daní, majetkových evidencí, zpracování mezd, vedení osobních agend, fakturace, statistiky a výkaznictví, vedení pokladní služby ústavu, vedení registru smluv a provedených výběrových řízení, ekonomických rozborů apod.

Provozní úsek zajišťuje správu majetku ústavu, údržbu a opravy, stavební činnost včetně projektových dokumentací a stavební dozor, vedení stavebního archivu, rozmnožování a vazby, zásobování, autodopravu, energetiku, vodní a odpadové hospodářství, ostrahu objektů, úklid, vytápění.