Podatelna a přijímání dokumentů

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro osobní nebo poštovní doručení analogových dokumentů (v listinné podobě) a digitálních dokumentů na technických nosičích:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Doručovací pošta: 156 00 Praha 5 – Zbraslav

Tel.: +420 257 892 222
URL: www.vulhm.cz
IČ: 00020702
Bankovní spojení: 27938111/0100, Komerční banka Praha 5 – Zbraslav

Úřední hodiny podatelny
pondělí – pátek 8:00 – 13:00 hod.

e-podatelna, datová schránka
Pro příjem elektronické pošty slouží e-mailová adresa podatelny: podatelna@vulhm.cz nebo datová schránka, ID datové schránky: 5p7ua5u.

Technické informace

V rámci jedné zprávy s elektronickým podáním lze zaslat obsah o velikosti 20 MB.

Digitální dokumenty zaslané v příloze e-mailu, DZ nebo doručené na technických nosičích, jsou přijímány v následujících formátech:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
PDF, PDF/A, TXT, RTF, ODT, ODS, DOC/DOCX, XLS/XLSX
Statické obrazové dokumenty:
PNG, JPG, JPEG, TIF/TIFF
Dynamické obrazové dokumenty:
MPEG-2, MPEG-1, MPEG-4, GIF
Zvukové dokumenty:
MP2, MP3, WAV
Databáze:
XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Přijímány jsou následující technické nosiče elektronického podání:
DVD disk, USB flash disk, CD

Podmínky použití

  • Každé podání je třeba umístit na samostatný nosič.
  • Nosič nemá jiný obsah než podání, případně související řádně označené přílohy.
  • Doručení je možné osobně nebo prostředky poštovní či doručovací služby.
  • Technické nosiče se vracejí pouze na výslovnou žádost uvedenou v podání.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání
Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,
obsahuje škodlivý kód nebo není v datovém formátu, ve kterém ústav přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel,
pokud je znám, vyrozuměn. Není-li ústav schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit,
dokument se dále nezpracovává. Stejně bude postupováno v případě podání, které překročí výše uvedený limit nebo bude doručeno na nepřijímaném nosiči.