Chovaná zvěř a možnosti lovu

Hlavní chovanou zvěří v oboře je daněk skvrnitý (Dama dama L.). Normovaný stav dančí zvěře je zde 206 kusů.

Každoročně je ve III. věkové třídě daňka skvrnitého dosahováno zlatých medailí. Tato medaile se vyskytuje u obou skupin daňků zastoupených v oboře. Jedná se o daňky silných a dlouhých lodyh ve skupině prvé, a o daňky s kratšími lodyhami, ale velice širokými lopatami zastoupené ve skupině druhé. Rovněž se hojně vyskytují i abnormality, tzn. odchylky od typického tvaru daňčího paroží. Zdejší zvěř je rovněž charakterizována typickým tvarem parohu tzv. Březeckým hákem (obr. vpravo).

Význačné ulovené trofeje
1980 – 200,30 CIC
1985 – 200,25 CIC
1998 – 201,23 CIC
Kromě lovu dančí zvěře je v oboře možnost rybolovu.

Plány do dalších let

Do budoucna se budeme snažit zatraktivnit oboru dalším druhem spárkaté zvěře, jelenem dybowským a doplněním nabídky odlovu i o pernatou zvěř.