Pokyny pro zpracování příspěvků

Kontakt pro zasílání příspěvků redakci časopisu:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Výzkumná stanice Opočno
Miroslava Valentová
Na Olivě 550
517 73 Opočno
tel.: +420 494 668 391
e-mail: valentova@vulhmop.cz