Rada instituce

Rada instituce se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů rady instituce. Předsedu rady a místopředsedu rady, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, volí a odvolává rada.

Rada instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady:

 • dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti;
 • stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje;
 • projednává návrh rozpočtu VÚLHM, v. v. i., Strnady, návrhy jeho změn a návrhy střednědobého výhledu rozpočtu;
 • schvaluje vnitřní předpisy VÚLHM, v. v. i., Strnady, uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) a b) zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
 • projednává návrh výroční zprávy; účetní závěrku a vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce uvedené v § 20 odst. 1 písm. c) až e) zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
 • projednává návrhy změn zřizovací listiny;
 • projednává návrhy zřizovatele na sloučení, splynutí nebo rozdělení VÚLHM, v. v. i., Strnady;
 • navrhuje členy výběrové komise a odvolání ředitele podle § 17 odst. 2 a projednává záměr zřizovatele jmenovat nebo odvolat ředitele podle § 17 odst. 2 zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
 • projednává návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací VÚLHM, v. v. i., Strnady,
 • projednává návrhy na sjednání smluv o spolupráci VÚLHM, v. v. i., Strnady s institucemi v ČR a v zahraničí.
 • Rada VÚLHM, v. v. i. Strnady má 12 členů, z toho 4 členové jsou externí (pracovníci a odborníci z jiných právnických osob, popřípadě organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem, a uživatelé výsledků výzkumu).

Způsob jednání rady stanoví jednací řád rady instituce VÚLHM, v. v. i., Strnady.

Složení rady instituce pro období 2022-2027:

Ing. Jan Cukor, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Útvar myslivosti
Ing. Miloš Knížek, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Útvar Lesní ochranné služby
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Výzkumná stanice Kunovice
Ing. Jan Leugner, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Výzkumná stanice Opočno
Ing. Pavlína Máchová, Ph.D. (místopředseda), VÚLHM, v. v. i., Útvar Biologie a šlechtění lesních dřevin
Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Útvar Ekologie lesa
Ing. Jiří Novák, Ph.D. (předseda), VÚLHM, v. v. i., Výzkumná stanice Opočno
Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Útvar Ekologie lesa
Ing. Miloš Pařízek, Lesy České republiky, s. p., Semenářský závod, Týniště nad Orlicí
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D., Lesy Colloredo-Mansfeld, s.r.o., Opočno