Rada instituce

Rada instituce se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů rady instituce. Předsedu rady a místopředsedu rady, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, volí a odvolává rada.

Rada instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady:

  • dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření;
  • stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje;
  • schvaluje rozpočet VÚLHM, v. v. i. Strnady a jeho změny a střednědobý výhled financování veřejné výzkumné instituce;
  • schvaluje vnitřní předpisy VÚLHM, v. v. i. Strnady, uvedené v § 20 odst. 1 písm.a) až e) zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
  • schvaluje roční zprávu; projednává návrhy změn zřizovací listiny;
  • dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení VÚLHM, v. v. i. Strnady;
  • vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem VÚLHM, v. v. i. Strnady, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele podle § 17 odst. 2 zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
  • projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje VÚLHM, v. v. i. Strnady,
  • projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci VÚLHM, v. v. i. Strnady a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

Rada VÚLHM, v. v. i. Strnady má 12 členů, z toho 4 členové jsou externí (pracovníci a odborníci z jiných právnických osob, popřípadě organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem, a uživatelé výsledků výzkumu).

Způsob jednání rady stanoví jednací řád rady instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady.

Složení rady instituce pro období 2017-2021:

Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.VÚLHM-Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin,Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Ing. Miloš Knížek, Ph.D.VÚLHM v.v.i.-útvar Lesní ochranné služby,Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.VÚLHM-Výzkumná stanice Kunovice,Na Záhonech 601, 686 04 Kunovice
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.Mendelova univerzita v Brně-Lesnická a dřevařská fakulta,Zemědělská 3, 613 00 Brno
Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., místopředsedaVÚLHM-útvar Biologie a šlechtění lesních dřevin,Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Ing. Jan Leugner, Ph.D.VÚLHM, v.v.i. Výzkumná stanice Opočno,Na Olivě 550, 517 73 Opočno
Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D.VÚLHM-útvar Ekologie lesa,Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Ing. Jiří Novák, Ph.D., předsedaVÚLHM, v.v.i. Výzkumná stanice Opočno,Na Olivě 550, 517 73 Opočno
Ing. Miloš PařízekÚHÚL-Pobočka Hradec Králové, Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové 2
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.Česká zemědělská univerzita v Praze-Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6-Suchdol
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.Správa lesů Kristiny Colloredo-Mansfeld, Zámecká 6, 517 73 Opočno
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.VÚLHM-útvar Ekologie lesa, Strnady 136, 252 02 Jíloviště