Etická komise

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. má zřízenu Etickou komisi, jejímž úkolem je působit při identifikaci rizik korupce a neetického jednání, včetně prevence v těchto oblastech, dále pak je úkolem této komise plnit vzdělávací činnost zaměřenou na etické a protikorupční jednání zaměstnanců ústavu a řešit vzniklé případy možného neetického a korupčního chování.

Etická komise působí ve složení:

Matěj Kotek – kotek@vulhm.cz
Mgr. Jitka Součková – souckova@vulhmop.cz
Ing. Monika Vejpustková, Ph.D. – vejpustkova@vulhm.cz
Ing. Helena Cvrčková, Ph.D. – cvrckova@vulhm.cz

Oznámení poradců