Protikorupční strategie

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. má zřízenu Etickou komisi, jejímž úkolem je působit při identifikaci rizik korupce a neetického jednání, včetně prevence v těchto oblastech, dále pak je úkolem této komise plnit vzdělávací činnost zaměřenou na etické a protikorupční jednání zaměstnanců ústavu a řešit vzniklé případy možného neetického a korupčního chování.

Etická komise působí ve složení:

Ing. Jiří Novák, Ph.D. (předseda), novak@vulhmop.cz
Mgr. Jitka Součková, souckova@vulhmop.cz
Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., vejpustkova@vulhm.cz
Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., cvrckova@vulhm.cz

Oznámení poradců