Obora Březka

Poloha

Obora Březka leží přibližně 20 km jihozápadním směrem od Prahy v nadmořské výšce 400 – 460 m n. m. na rozhraní okresů Praha-východ a Praha-západ, v blízkosti obce Kostelec u Křížků (viz. mapa).

Historie

O historii obory Březka víme z povšechných zmínek a z panského přiznání pro tereziánský katastr sestavený roku 1713. Nejstarší doklad, kterým lze prokázat chov daňků v Březce, pochází ze srpna 1822. Historické prameny dále uvádějí, že již v roce 1826 byla u obce Březky ve zvlášť příznivé poloze obora s kmenovým stádem 150 daňků.

–> více o historii

Zvěř

Daněk skvrnitý – normovaný stav: 206 ks
Bažant královský
Krocan divoký

–> více o zvěři

Ubytování

Lovečtí hosté mohou být ubytováni přímo ve středu obory v klasické hájovně z doby Ringhofferů.

–> více o ubytování

Kontakt

Vedoucí obory:
Ing. Miroslav Pícha
tel: +420 602 282 690
e-mail: obora_brezka@vulhm.cz

Vedoucí útvaru myslivosti:
Dr. Ing. Petr Marada
tel: +420 602 578 784
e-mail: marada@vulhm.cz