Dozorčí rada

Poslání dozorčí rady VÚLHM, v. v. i., Strnady vychází z ustanovení
§ 19 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích:

a) vykonává dohled nad činností a hospodařením VÚLHM, v. v. i., Strnady,
b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem VÚLHM, v. v. i., Strnady,
c) navrhuje odvolání ředitele zřizovateli,
d) připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli,
e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny VÚLHM, v. v. i., Strnady,
f) vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení instituce,
g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu instituce a ke způsobu jejího hospodaření,
h) vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů, k další nebo jiné činnosti instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,
i) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy instituce,
j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti instituce,
k) předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti,
l) předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.

SEZNAM ČLENŮ DOZORČÍ RADY VÚLHM, V.V.I. – aktualizace leden 2022

JménoFunkční obdobíZaměstnavatelKontakty
Ing. Jaroslav Kubišta, Předseda DR05.07.2021-04.07.2026ÚHÚL, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem, 250 01tel. 321 021 301, Kubista.Jaroslav@uhul.cz
Ing. Václav Lidický, místopředseda DR07.09.2020-06.09.2025Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00tel. 221 814 555, Vaclav.Lidicky@mze.cz
Ing. Roman Dudík, Ph.D.22.11.2021-21.11.2026Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 129, Praha 6, 165 00tel. 224 383 163, dudik@fld.czu.cz
Ing. Pavel Veselý04.06.2022-03.06.2027Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00tel: 221 812 450, Pavel.Vesely@mze.cz
Ing. Ondřej Sirko12.09.2020-11.09.2025Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00tel. 221 812 853, ondrej.sirko@mze.cz
Ing. Martin Smrž17.01.2022-16.1.2027Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00tel. 221 812 127, martin.smrz@mze.cz
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.12.09.2020-11.09.2025VÚLHM, v. v. i., Strnady 136, Jíloviště, 252 02tel. 257 892 298, zahradnik@vulhm.cz
Ředitel
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.01.01.2019-31.12.2023VÚLHM, v. v. i., Strnady 136, Jíloviště, 252 02tel. 257 892 221, sramek@vulhm.cz
Tajemník DR
Ing. Jana DanysováVÚLHM, v. v. i., Strnady 136, Jíloviště, 252 02tel. 257 892 226, danysova@vulhm.cz