ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Růstová reakce smrkových mlazin nižších poloh na výchovný zásah

ZLV, 67, 2022, Číslo 4
David Dušek, Renáta Smolíková, Dušan Kacálek: Růstová reakce smrkových mlazin nižších poloh na výchovný zásah
[Growth response of Norway-spruce thicket to thinning at lower altitudes] 217-225

Prebudova lesa vekových tried – prípadová štúdia bukový les Vysokoškolský lesný podnik Zvolen

ZLV, 67, 2022, Číslo 4
Milan Saniga, Jaroslav Vencurik, Stanislav Kucbel, Peter Jaloviar, Ján Pittner, Denisa Sedmáková: Prebudova lesa vekových tried – prípadová štúdia bukový les Vysokoškolský lesný podnik Zvolen
[Conversion of the age-class forest – European beech, University Forest Enterprise Zvolen: a case study] 226-235

Zonální koncept v lesnické typologii: review

ZLV, 67, 2022, Číslo 4
Petr Dujka, Antonín Kusbach: Zonální koncept v lesnické typologii: review
[Zonal concept in vegetation classification: review] 236-245

Otrávené lapáky versus trojnožky se sítí storanet, Ips typographus (L.) a necíloví bezobratlí

ZLV, 67, 2022, Číslo 4
Emanuel Kula, Vojtěch Šotola, Jakub Špoula, Jan Wasserbauer: Otrávené lapáky versus trojnožky se sítí storanet, Ips typographus (L.) a necíloví bezobratlí
[Poisoned trap trees versus tripods with the storanet net, Ips typographus (L.) and non-target arthropods] 246-258

Využití DNA markerů pro kontrolu deklarovaného původu reprodukčního materiálu borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

ZLV, 67, 2022, Číslo 4
Pavlína Máchová, Helena Cvrčková, Olga Trčková, Kateřina Vítová: Využití DNA markerů pro kontrolu deklarovaného původu reprodukčního materiálu borovice lesní (Pinus sylvestris L.)
[Use of DNA analyzes for verifying the declared origin of Scots pine (Pinus sylvestris L.) reproductive material] 259-268

Prosperita jedle v podsadbách pod přípravnými porosty listnatých dřevin o různém zakmenění a věku

ZLV, 67, 2022, Číslo 4
Robert Polách, Ondřej Špulák: Prosperita jedle v podsadbách pod přípravnými porosty listnatých dřevin o různém zakmenění a věku
[Prosperity of silver fir planted under preparatory stands of pioneer broadleaves of different stocking and age] 269-277

První tři roky hydrologických aktivit na povodí Černé Opavy coby příspěvek k výzkumu vlivu vegetace na odtokové poměry povodí a studiu variability příspěvkových ploch povodí

ZLV, 67, 2022, Číslo 4
Jan Unucka: První tři roky hydrologických aktivit na povodí Černé Opavy coby příspěvek k výzkumu vlivu vegetace na odtokové poměry povodí a studiu variability příspěvkových ploch povodí
[The first three years of hydrological activities in the Černá Opava river basin as a contribution to research into the influence of vegetation on the runoff conditions of the river basin and the study of the variability of the contributory areas of the river basin] 278-289

Vliv stanoviště na růst a produkci vybraných druhů pionýrských dřevin – review

ZLV, 67, 2022, Číslo 3
Antonín Martiník, Jiří Souček: Vliv stanoviště na růst a produkci vybraných druhů pionýrských dřevin – review
[Effect of site conditions on the growth and yield of selected pioneer species – review] 155-163