ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního

ZLV, 66, 2021, Číslo 1
Robert Polách, Ondřej Špulák: Vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního
[Impacts of age and different stocking of preparatory deciduous stands on the performance of underplanted Fagus sylvatica] 1-10

Komparácia právnych aspektov využívania lesov verejnosťou v Slovenskej republike a Českej republike

ZLV, 66, 2021, Číslo 1
Martina Kašubová, Ján Lichý, Rastislav Šulek: Komparácia právnych aspektov využívania lesov verejnosťou v Slovenskej republike a Českej republike
[Comparison of legal aspects of public access to forests in the Slovak Republic and the Czech Republic] 11-18

Porovnání růstových charakteristik na devíti posilovacích výsadbách tisu červeného v Lužických horách

ZLV, 66, 2021, Číslo 1
Jana Dobson, Petr Novotný, Alexandr Hrozek, Jaroslav Dostál, Jiří Tomec, Vladimír Janeček: Porovnání růstových charakteristik na devíti posilovacích výsadbách tisu červeného v Lužických horách
[Comparison of growth characteristics on nine restocking plantings of common yew in the Lužické hory (Lusatian Mountains)] 19-27

První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů

ZLV, 66, 2021, Číslo 1
Antonín Martiník, Matúš Sendecký, David Březina: První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů
[The first knowlege from cluster planting of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in the area of decaying allochthonous conifer stands] 28-35

Analýza výkonových noriem a spotreby času lesných kolesových traktorov na území Slovenskej republiky

ZLV, 66, 2021, Číslo 1
Lukáš Orlovský, Valéria Messingerová: Analýza výkonových noriem a spotreby času lesných kolesových traktorov na území Slovenskej republiky
[Analysis of performance standards and time consumption of forest skidders in the Slovak Republic] 36-48

Spalné teplo hlavných frakcií nadzemnej biomasy buka (Fagus sylvatica L.), duba (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) a hraba (Carpinus betulus L.)

ZLV, 66, 2021, Číslo 1
Rudolf Petráš, Julian Mecko, Ján Kukla, Margita Kuklová: Spalné teplo hlavných frakcií nadzemnej biomasy buka (Fagus sylvatica L.), duba (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) a hraba (Carpinus betulus L.)
[Calorific value of the main fractions of above-ground biomass for beech (Fagus sylvatica L.), sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) and hornbeam (Carpinus betulus L.)] 49-54

Lesnická rekultivace po těžbě hnědého uhlí s využitím šesti druhů dřevin: případová studie

ZLV, 66, 2021, Číslo 1
Jiří Šefl, Iva Roubíková, Veronika Rožcová: Lesnická rekultivace po těžbě hnědého uhlí s využitím šesti druhů dřevin: případová studie
[Afforestation of brown-coal post-mining substrates using six tree species: a case study] 55-66

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálneho vzdelávania: možnosti a výzvy pre lesnícky sektor na Slovensku

ZLV, 66, 2021, Číslo 1
Milan Sarvaš, Dana Chlpošová: Lesná pedagogika ako súčasť environmentálneho vzdelávania: možnosti a výzvy pre lesnícky sektor na Slovensku: odborné sdělení
[Forest pedagogy as a part of environmental education: opportunities and challenges for the forestry sector in Slovakia: short communication] 67-71