ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Vplyv vlhkosti palivového dreva na tepelnú účinnosť kotlov malých a stredných zdrojov tepla

ZLV, 65, 2020, Číslo 2
Ladislav Dzurenda: Vplyv vlhkosti palivového dreva na tepelnú účinnosť kotlov malých a stredných zdrojov tepla
[Effect of moisture content of firewood on the energy efficiency of low and medium temperature processing boilers] 65-71

Dynamika přirozené obnovy horských lesů po větrné kalamitě: modelová studie pro Krkonoše

ZLV, 65, 2020, Číslo 2
Anna Prokůpková, Zdeněk Vacek, Stanislav Vacek, Jana Blažejová, Otakar Schwarz, Daniel Bulušek: Dynamika přirozené obnovy horských lesů po větrné kalamitě: modelová studie pro Krkonoše
[Dynamics of natural regeneration of mountain forests after wind disturbance: model study for the Krkonoše Mts. (Czech Republic)] 72-81

Statická stabilita smrečín vychovávaných metódou cieľových stromov

ZLV, 65, 2020, Číslo 2
Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka: Statická stabilita smrečín vychovávaných metódou cieľových stromov
[Static stability of spruce stands subjected to target trees method tending] 82-95

Inovácie v metódach oceňovania lesnej pôdy: review

ZLV, 65, 2020, Číslo 2
Michaela Korená Hillayová, Klára Báliková, Yvonne Brodrechtová, Ján Holécy: Inovácie v metódach oceňovania lesnej pôdy: review
[Innovations in the methods of forest land valuation: review] 96-103

Vliv obnovní těžby lesních porostů ve Chřibech na obsazenost hnízdních okrsků jestřába lesního

ZLV, 65, 2020, Číslo 2
Martin Tomešek, Petr Čermák: Vliv obnovní těžby lesních porostů ve Chřibech na obsazenost hnízdních okrsků jestřába lesního
[Effect of regeneration felling on the nest-site occupancy of the Northern goshawk (Accipiter gentilis L.)] 104-111

Zhodnocení růstu proveniencí smrku ztepilého na Jesenicku a v Krušných horách ve věku 46 a 45 let

ZLV, 65, 2020, Číslo 2
Petr Novotný, Martin Fulín, Jaroslav Dostál, Jiří Čáp, Josef Frýdl: Zhodnocení růstu proveniencí smrku ztepilého na Jesenicku a v Krušných horách ve věku 46 a 45 let
[Growth evaluation of provenances of Norway spruce both in the Jeseníky region and Ore Mts. at the age of 46 and 45 years] 112-124

Ako na zmiernenie konfliktov pri využívaní produkcie dreva v chránených územiach Slovenska?

ZLV, 65, 2020, Číslo 2
Zuzana Sarvašová, Martina Štěrbová, Ladislav Kulla: Ako na zmiernenie konfliktov pri využívaní produkcie dreva v chránených územiach Slovenska?
[How to mitigate a conflict management of the wood production in the protected areas of Slovakia?] 125-133

Vyhodnocení dřevinné skladby a komparace nákladů na obnovu lesa mezi skutečně užitou a modelovou druhovou skladbou v oblastech postižených chřadnutím smrku

ZLV, 65, 2020, Číslo 1
Karel Švéda, Karel Pulkrab, Jan Bukáček: Vyhodnocení dřevinné skladby a komparace nákladů na obnovu lesa mezi skutečně užitou a modelovou druhovou skladbou v oblastech postižených chřadnutím smrku.
[Evaluation of tree species composition and comparison of costs required for the forest regeneration between really used and model species composition in the areas affected by spruce dieback] 1-10