ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Hodnotenie vývoja lesnej kultúry buka lesného a smreka obyčajného päť rokov po aplikácii mykoríznych a hydroabsorpčných prípravkov pri výsadbe

ZLV, 64, 2019, Číslo 2
I. Repáč: Hodnotenie vývoja lesnej kultúry buka lesného a smreka obyčajného päť rokov po aplikácii mykoríznych a hydroabsorpčných prípravkov pri výsadbe.
[Estimation of development of European beech and Norway spruce plantations five years after application of mycorrhizal and water-holding additives at planting] 57-64

Vyhodnocení nejstarších provenienčních ploch s douglaskou tisolistou v České republice

ZLV, 64, 2019, Číslo 2
F. Beran – J. Dostál – M. Fulín: Vyhodnocení nejstarších provenienčních ploch s douglaskou tisolistou v České republice.
[Evaluation of the oldest Douglas-fir provenance experiments in the Czech Republic] 65-76

Analýza změn v produkci a zdravotním stavu smrkové tyčoviny v PLO 29, Nízký Jeseník

ZLV, 64, 2019, Číslo 2
T. Čihák – M. Vejpustková – J. Lubojacký: Analýza změn v produkci a zdravotním stavu smrkové tyčoviny v PLO 29, Nízký Jeseník.
[Analysis of changes in production and health status of pole-stage spruce stand in the natural forest area of the Nízký Jeseník Mts.] 77-85

Vodohospodářská účinnost zalesněných pahorkatinných mikropovodí s rozdílnou hlavní dřevinou v bezesrážkových periodách

ZLV, 64, 2019, Číslo 2
P. Kupec – J. Deutscher – L. Školoud: Vodohospodářská účinnost zalesněných pahorkatinných mikropovodí s rozdílnou hlavní dřevinou v bezesrážkových periodách.
[Water use efficiency of forested upland micro-watersheds as affected by the dominant tree species composition] 86-93

Porovnanie rastu jedle bielej (Abies alba Mill.) v rovnorodom a zmiešaných porastoch smreka, jedle a buka

ZLV, 64, 2019, Číslo 2
I. Štefančík: Porovnanie rastu jedle bielej (Abies alba Mill.) v rovnorodom a zmiešaných porastoch smreka, jedle a buka.
[Comparison of growth of silver fir (Abies alba Mill.) in pure and mixed spruce, fir and beech stands] 94-101

Vzcházení, přežívání a kořenový systém semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris L.) Při různých intenzitách slunečního záření a závlahy

ZLV, 64, 2019, Číslo 2
J. Vítámvás – L. Bílek – I. Ulbrichová – V. Bažant – J. Dreslerová – Z. Vacek: Vzcházení, přežívání a kořenový systém semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris L.) při různých intenzitách slunečního záření a závlahy.
[Emergence, survival and root system of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in different light intensities and irrigation regimes] 102-109

Vodní aktivita a její využití v lesním semenářství

ZLV, 64, 2019, Číslo 2
L. Bezděčková: Vodní aktivita a její využití v lesním semenářství, odborné sdělení.
[Application of water activity in forest seeds management, short communication] 110-114

Trvalo-udržateľný manažment lesov na Slovensku s dôrazom na ekonomický, environmentálny a sociálny aspekt

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
M. Kovalčík: Trvalo-udržateľný manažment lesov na Slovensku s dôrazom na ekonomický, environmentálny a sociálny aspekt.
[Sustainable management of Slovak forests with emphasis on economic, environmental, and social aspect] 1–9