ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Efektívnosť z rozsahu dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve Slovenska

ZLV, 64, 2019, Číslo 3
Miroslav Kovalčík: Efektívnosť z rozsahu dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve Slovenska.
[Scale efficiency of forest contractors in Slovak forestry] 117-124

Možnosti využití modelů pro vícekriteriální rozhodování v procesu volby optimálního postupu zpracování dříví po větrné kalamitě

ZLV, 64, 2019, Číslo 3
Tomáš Hillermann, Jaromír Štůsek: Možnosti využití modelů pro vícekriteriální rozhodování v procesu volby optimálního postupu zpracování dříví po větrné kalamitě.
[Use of the models for multicriterial decision-making in the development of optimal wood processing after wind disaster] 125-132

Růst kultur douglasky ve směsi s domácími dřevinami na různých lesních stanovištích

ZLV, 64, 2019, Číslo 3
Jiří Novák, David Dušek, Dušan Kacálek: Růst kultur douglasky ve směsi s domácími dřevinami na různých lesních stanovištích.
[Growth of juvenile Douglas-fir mixed with native tree species on different forest sites] 133-139

Akustická detektabilita lesních ptáků: případová studie z Litovelského Pomoraví

ZLV, 64, 2019, Číslo 3
Karel Poprach, Ivo Machar: Akustická detektabilita lesních ptáků: případová studie z Litovelského Pomoraví.
[Acoustic detectability of forest birds: case study from the Litovelske Pomoravi area (Czech Republic)] 140-148

Vodní režim douglasky a lesních porostů s douglaskou: review

ZLV, 64, 2019, Číslo 3
František Šach, Vladimír Černohous, Dušan Kacálek: Vodní režim douglasky a lesních porostů s douglaskou: review.
[Water regime of Douglas-fir and forest stands with Douglas-fir: review] 149-154

Směsná minerální hnojiva versus vápnitý dolomit: srovnávací studie z pěstování prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého

ZLV, 64, 2019, Číslo 3
Aleš Kučera, Jana Rosíková, Dušan Vavříček, Jan Pecháček, Peter Dundek: Směsná minerální hnojiva versus vápnitý dolomit: srovnávací studie z pěstování prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého.
[Compound fertilisers versus dolomitic limestone: comparative study of bare root Norway spruce nursery stock production] 155-164

Význam datlovitých ptáků v ochraně lesa: review

ZLV, 64, 2019, Číslo 3
Lucie Vélová, Adam Véle: Význam datlovitých ptáků v ochraně lesa: review.
[The importance of woodpeckers in forest protection: review] 165-173

Hodnotenie vývoja lesnej kultúry buka lesného a smreka obyčajného päť rokov po aplikácii mykoríznych a hydroabsorpčných prípravkov pri výsadbe

ZLV, 64, 2019, Číslo 2
Ivan Repáč: Hodnotenie vývoja lesnej kultúry buka lesného a smreka obyčajného päť rokov po aplikácii mykoríznych a hydroabsorpčných prípravkov pri výsadbe.
[Estimation of development of European beech and Norway spruce plantations five years after application of mycorrhizal and water-holding additives at planting] 57-64