ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Změny ve vývoji populace silně ohroženého tisu červeného (Taxus baccata L.) v Lužických horách po 20 letech zintenzivněné ochrany (1999–2019)

ZLV, 65, 2020, Číslo 3
Petr Novotný, Jiří Tomec, Martin Fulín, Jiří Čáp, Jaroslav Dostál, Alexandr Hrozek, Lenka Hrozková, Jan Skaloš: Změny ve vývoji populace silně ohroženého tisu červeného (Taxus baccata L.) v Lužických horách po 20 letech zintenzivněné ochrany (1999–2019)
[Changes in the development of highly endangered common yew (Taxus baccata L.) population in the Lužické hory (Lusatian Mountains) after 20 years of intensified protection (1999–2019)] 135-145

Obsah živin ve dvou nejmladších ročnících jehlic smrku ztepilého a jedle bělokoré původem z přirozené obnovy

ZLV, 65, 2020, Číslo 3
David Dušek, Dušan Kacálek, Jiří Novák, Marian Slodičák: Obsah živin ve dvou nejmladších ročnících jehlic smrku ztepilého a jedle bělokoré původem z přirozené obnovy
[Foliar nutrients in current and one-year-old needles of naturally-regenerated Norway spruce and silver fir saplings] 146-152

Vplyv rašelinového substrátu a inokulácie ektomykoríznymi hubami na koreňovú sústavu semenáčikov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.)

ZLV, 65, 2020, Číslo 3
Peter Jaloviar, Ivan Repáč, Denisa Sedmáková, Tomáš Trgala: Vplyv rašelinového substrátu a inokulácie ektomykoríznymi hubami na koreňovú sústavu semenáčikov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.)
[Influence of peat substrate and inoculation with ectomycorrhizal fungi on the root system of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) Seedlings] 153-163

Modelové druhové skladby s rozdílným zastoupením cílových a přípravných dřevin: komparace nákladů na obnovu lesa a vyhodnocení potenciální hodnoty porostů v mýtním věku

ZLV, 65, 2020, Číslo 3
Karel Švéda, Karel Pulkrab, Jan Bukáček: Modelové druhové skladby s rozdílným zastoupením cílových a přípravných dřevin: komparace nákladů na obnovu lesa a vyhodnocení potenciální hodnoty porostů v mýtním věku
[Model species compositions with different species share of target tree species and pioneer tree species: comparison of the forest regeneration costs and the evaluation of the potential value of stands at the rotation age] 164-174

Stav lesních půd, úroveň minerální výživy a vývoj zdravotního stavu smrkových mlazin v Orlických horách v období 2002–2018

ZLV, 65, 2020, Číslo 3
Radek Novotný, Věra Fadrhonsová, Vít Šrámek: Stav lesních půd, úroveň minerální výživy a vývoj zdravotního stavu smrkových mlazin v Orlických horách v období 2002–2018
[Forests soil conditions, nutrition supply and the health state of young forest stands in the Eagle Mts. (Orlické hory) during 2002–2018 period] 175-189

Vyhodnocení odolnosti k vysychání u základních přípravných dřevin – břízy a osiky

ZLV, 65, 2020, Číslo 3
Jarmila Martincová, Jan Leugner: Vyhodnocení odolnosti k vysychání u základních přípravných dřevin – břízy a osiky
[Drying resistance evaluation of pioneer tree species – birch and aspen] 190-196

Dynamika produkcie biomasy plodníc epigeických sporokarpov v smrekových monokultúrach (Západné Karpaty)

ZLV, 65, 2020, Číslo 3
Ivan Mihál, Eva Luptáková: Dynamika produkcie biomasy plodníc epigeických sporokarpov v smrekových monokultúrach (Západné Karpaty)
[Dynamic of biomass production of epigeic sporocarps in monoculture spruce stands (Western Carpathians)] 197-207

Analýza stavu a perspektivy vývoje lesního školkařství České republiky

ZLV, 65, 2020, Číslo 3
Jana Burdová, David Březina: Analýza stavu a perspektivy vývoje lesního školkařství České republiky
[Analysis of the state and prospects of forest nursery development in the Czech Republic] 208-222