ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Pred a postdisturbančný vývoj smrekového prírodného lesa v Západných Tatrách

ZLV, 65, 2020, Číslo 4
Ján Pittner, Denisa Sedmáková, Zuzana Parobeková, Peter Jaloviar, Stanislav Kucbel, Jaroslav Vencurik, Milan Saniga: Pred a postdisturbančný vývoj smrekového prírodného lesa v Západných Tatrách
[Pre- and post-disturbance development of high mountain spruce forests in the Western Tatras] 223-231

Vývoj lesnej kultúry smreka obyčajného a buka lesného po aplikácii hnojiva a hydrogelu na kalamitnej ploche v pohorí Javorie, Stredné Slovensko

ZLV, 65, 2020, Číslo 4
Ivan Repáč, Martin Belko: Vývoj lesnej kultúry smreka obyčajného a buka lesného po aplikácii hnojiva a hydrogelu na kalamitnej ploche v pohorí Javorie, Stredné Slovensko
[Development of Norway spruce and European beech plantations treated with fertilizer and hydrogel on windthrow area in the Javorie Mts., Central Slovakia] 232-241

Saproxyličtí brouci jako indikátor biodiverzity lesů a vliv lesnického managementu na jejich rozhodující životní atributy: review

ZLV, 65, 2020, Číslo 4
Václav Zumr, Jiří Remeš: Saproxyličtí brouci jako indikátor biodiverzity lesů a vliv lesnického managementu na jejich rozhodující životní atributy: review
[Saproxylic beetles as an indicator of forest biodiversity and the influence of forest management on their crucial life attributes: review] 242-257

Štruktúra a krátkodobá vývojová dynamika smrekového pralesa v Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana

ZLV, 65, 2020, Číslo 4
Peter Jaloviar, Pavel Ďurica, Jaroslav Vencurik, Stanislav Kucbel, Ján Pittner, Denisa Sedmáková: Štruktúra a krátkodobá vývojová dynamika smrekového pralesa v Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana
[Structure and short-term development dynamics of spruce old-growth forest in the National Nature Reserve Zadná Poľana] 258-264

Vliv věkové struktury a managementu dubin na epigeické členovce

ZLV, 65, 2020, Číslo 4
Luboš Staněk, Tomáš Hamřík, Ondřej Košulič: Vliv věkové struktury a managementu dubin na epigeické členovce
[Effect of age structure and management type on epigeic arthropods in commercial oak forests] 265-275

Porovnanie rastu brezy v zmiešaných porastoch s rozdielnou funkciou

ZLV, 65, 2020, Číslo 4
Igor Štefančík: Porovnanie rastu brezy v zmiešaných porastoch s rozdielnou funkciou
[Comparison of birch growth in mixed stands with a different function] 276-287

Hodnocení genetické diverzity a klonové identity modřínu opadavého pomocí mikrosatelitových markerů

ZLV, 65, 2020, Číslo 4
Pavlína Máchová, Helena Cvrčková, Olga Trčková: Hodnocení genetické diverzity a klonové identity modřínu opadavého pomocí mikrosatelitových markerů
[Evaluation of genetic diversity and clonal identity of European larch using microsatellite markers] 288-296

Využití psů s elektronickým sledovacím zařízením pro vyhledávání kadáverů divokých prasat

ZLV, 65, 2020, Číslo 4
František Havránek, Magdalena Pospíšilová, Petr Marada: Využití psů s elektronickým sledovacím zařízením pro vyhledávání kadáverů divokých prasat
[Use of dogs with electronic tracking equipment for searching for the carcasses of wild boars] 297-307