ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Spektrum odchyceného aphidomorfního hmyzu jedlových porostů

ZLV, 69, 2024, Číslo 1
David Fryč, Marie Zahradníková: Spektrum odchyceného aphidomorfního hmyzu jedlových porostů
[Spectrum of captured aphidomorphic insects of fir stands] 1-12

Srovnání stavu půd pod porostními skupinami jedle bělokoré a smrku ztepilého – případová studie

ZLV, 69, 2024, Číslo 1
Vilém Podrázský, Ivo Kupka, Jitka Staňová: Srovnání stavu půd pod porostními skupinami jedle bělokoré a smrku ztepilého – případová studie
[Comparison of soil state between stand groups of silver fir and Norway spruce – case study] 13-21

Zásoby uhlíku v lesních půdách a lesní hospodářství – review

ZLV, 69, 2024, Číslo 1
Vít Šrámek, Věra Fadrhonsová, Kateřina Neudertová Hellebrandová, Emil Cienciala, Luboš Borůvka: Zásoby uhlíku v lesních půdách a lesní hospodářství – review
[Carbon storage in forest soils and forest management – a review] 22-36

Porovnání růstu douglasky tisolisté a smrku ztepilého podle dat lesních hospodářských plánů a osnov

ZLV, 69, 2024, Číslo 1
Karel Matějka, Jan Mondek: Porovnání růstu douglasky tisolisté a smrku ztepilého podle dat lesních hospodářských plánů a osnov
[Comparison of Douglas-fir and Norway spruce growth according to data from forest management plans and outlines] 37-47

Vliv způsobu hospodaření, druhové skladby a fluktuace cen dříví na ekonomický výsledek lesního hospodaření

ZLV, 69, 2024, Číslo 1
Jiří Remeš, Karel Pulkrab: Vliv způsobu hospodaření, druhové skladby a fluktuace cen dříví na ekonomický výsledek lesního hospodaření
[Influence of the silvicultural system, species composition and the fluctuation of wood prices on the economic result of forest management] 48-56

Růst douglasky tisolisté v mlazinách v závislosti na výchově a konkurenčním tlaku borovice lesní na živinově chudších stanovištích

ZLV, 69, 2024, Číslo 1
David Dušek, Jiří Novák: Růst douglasky tisolisté v mlazinách v závislosti na výchově a konkurenčním tlaku borovice lesní na živinově chudších stanovištích
[Growth of young Douglas-fir stands in relation to thinning and competitive pressure from Scots pine on nutrient-poor sites] 57-63

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje u podniků v lesním hospodářství v České republice

ZLV, 69, 2024, Číslo 1
Václav Kupčák, Jitka Meňházová, Václav Šebek, Luboš Červený: Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje u podniků v lesním hospodářství v České republice
[Research and development activities at enterprises in forestry of the Czech Republic] 64-73

Význam buku lesního ve střední Evropě v období klimatické změny: přehled současných poznatků

ZLV, 69, 2024, Číslo 1
Jakub Černý, Ondřej Špulák, Petr Sýkora, Kateřina Novosadová, Jiří Kadlec, Martin Kománek: Význam buku lesního ve střední Evropě v období klimatické změny: přehled současných poznatků
[The significance of european beech in Central Surope in the period of climate change: an overview of current knowledge] 74-88