ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Vývoj vybraných zmiešaných ihličnato-listnatých porastov v režime bezzásahovosti

ZLV, 68, 2023, Číslo 3
Igor Štefančík: Vývoj vybraných zmiešaných ihličnato-listnatých porastov v režime bezzásahovosti
[Development of selected mixed coniferous-broadleaved stands under selfdevelopment regime] 129-139

Spontánní obnova jedle bělokoré pod porosty s převahou topolu osiky

ZLV, 68, 2023, Číslo 3
Antonín Martiník, Jiří Krásenský: Spontánní obnova jedle bělokoré pod porosty s převahou topolu osiky
[Spontaneous regeneration of silver fir european aspen dominated stands] 140-148

Výchovný zásah v mladých smrkových porostech jako nástroj mitigace globální klimatické změny?

ZLV, 68, 2023, Číslo 3
Jakub Černý: Výchovný zásah v mladých smrkových porostech jako nástroj mitigace globální klimatické změny?
[Pre-commercial thinning in young norway spruce stands as a tool mitigating global climate change?] 149-158

Přímý vliv struktury zemědělské krajiny na výměru domovských okrsků zajíce polního: předběžné výsledky z České republiky

ZLV, 68, 2023, Číslo 3
Richard Ševčík, Aleksandra Krivopalova, Jan Cukor: Přímý vliv struktury zemědělské krajiny na výměru domovských okrsků zajíce polního: předběžné výsledky z České republiky
[Direct effect of farmland structure on european hare home range size: preliminary results from the Czech Republic] 159-167

Výskyt a význam kůrovců rodu Pityokteines v porostech jedle bělokoré (Abies alba)

ZLV, 68, 2023, Číslo 3
Miloš Knížek, Jan Liška, Adam Véle: Výskyt a význam kůrovců rodu Pityokteines v porostech jedle bělokoré (Abies alba)
[Occurrence and importance of the bark beetles of the genus Pityokteines in silver fir (Abies alba) stands] 168-175

Intenzita transpirace přípravného porostu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve srovnání se stejnorodým a stejnověkým porostem smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v růstové fázi tyčkovin

ZLV, 68, 2023, Číslo 3
Pavel Bednář, Štěpánka Řehořková: Intenzita transpirace přípravného porostu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve srovnání se stejnorodým a stejnověkým porostem smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v růstové fázi tyčkovin
[Transpiration intensity of silver birch preparatory stand (Betula pendula Roth) compared to a homogeneous and even-age Norway spruce stand (Picea abies (L.) Karst.) in the pole stand growing stage] 176-185

Prvý záznam o výskyte trúdnika Fomes fomentarius na smreku v Karpatoch s poznámkami o jeho výskyte na ihličnatých drevinách v Európe

ZLV, 68, 2023, Číslo 3
Ján Gáper, Kristýna Murgašová, Peter Pristaš, Svetlana Gáperová: Prvý záznam o výskyte trúdnika Fomes fomentarius na smreku v Karpatoch s poznámkami o jeho výskyte na ihličnatých drevinách v Európe
[The first record of the tinder polypore, Fomes fomentarius on spruce in the Carpathians with comments on its occurrence on coniferous hosts in Europe] 186-190

Vododržnost hydrických skupin lesních půd v České republice

ZLV, 68, 2023, Číslo 2
Pavel Samec, Aleš Kučera, Petra Rychtecká, Gabriela Tomášová, Jiří Volánek, Marie Balková, Martin Velek, Aleš Bajer: Vododržnost hydrických skupin lesních půd v České republice
[The water-holding ability of forest soil hydric groups in the Czech Republic] 65-78