ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Kaštanovník jedlý (Castanea sativa Mill.) v měnících se podmínkách Evropy a České republiky – review

ZLV, 66, 2021, Číslo 3
Lenka Vopálka Melicharová, Ivo Kupka: Kaštanovník jedlý (Castanea sativa Mill.) v měnících se podmínkách Evropy a České republiky – review
[Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in changing conditions of Europe and Czech Republic – review] 147-154

Výskyt jarných mrazov a ich vplyv na kvitnutie duba letného (Quercus robur L.) na Slovensku

ZLV, 66, 2021, Číslo 3
Jana Škvareninová, Zuzana Sitárová, Andrej Kvas, Peter Kijovský: Výskyt jarných mrazov a ich vplyv na kvitnutie duba letného (Quercus robur L.) na Slovensku
[Occurrence of spring frosts and their influence on flowering of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Slovakia] 155-163

Analýza názorů odborné veřejnosti pro tvorbu komunikačních strategií a legislativních změn v případě rozsáhlých poškození lesů v České republice

ZLV, 66, 2021, Číslo 3
Radim Löwe, Monika Löwe, Jana Stachová, Daniel Čermák, Aleš Erber, Marek Turčáni: Analýza názorů odborné veřejnosti pro tvorbu komunikačních strategií a legislativních změn v případě rozsáhlých poškození lesů v České republice
[Analysis of experts‘ opinions about the formation of model communication strategies and legislative changes in the case of large-scale forest damage in the Czech Republic] 164-175

Výchova porostů jedle bělokoré – review

ZLV, 66, 2021, Číslo 3
Jiří Novák, David Dušek: Výchova porostů jedle bělokoré – review
[Thinning of silver fir stands – review] 176-187

Potenciál přirozené obnovy pionýrských druhů dřevin – review

ZLV, 66, 2021, Číslo 3
Jiří Souček: Potenciál přirozené obnovy pionýrských druhů dřevin – review
[Potential of pioneer tree species natural regeneration – review] 188-196

Prognóza vývoje kůrovcové kalamity a nová platforma pro šíření informací o lesích v České republice

ZLV, 66, 2021, Číslo 3
Tomáš Hlásny, Katarína Merganičová, Roman Modlinger, Róbert Marušák, Radim Löwe, Marek Turčáni: Prognóza vývoje kůrovcové kalamity a nová platforma pro šíření informací o lesích v České republice
[Prognosis of bark beetle outbreak and a new platform for the dissemination of information about the forests in the Czech Republic] 197-205

Diferencované ocenění společenské sociálně-ekonomické významnosti služeb lesa podle vztahu k trhu

ZLV, 66, 2021, Číslo 3
Radek Jůza, Luděk Šišák: Diferencované ocenění společenské sociálně-ekonomické významnosti služeb lesa podle vztahu k trhu
[Differentiated evaluation of socio-economic importance of forest services based on their relationship to the market] 206-212

Růst proveniencí jedle bělokoré na výzkumné ploše v západních Čechách ve věku 36 let

ZLV, 66, 2021, Číslo 3
Jiří Čáp, Petr Novotný, František Beran, Jaroslav Dostál, Jan Jehlička: Růst proveniencí jedle bělokoré na výzkumné ploše v západních Čechách ve věku 36 let
[Growth of silver fir provenances on a research plot in Western Bohemia at the age of 36 years] 213-225