Zkušební laboratoře

Útvar zkušebních laboratoří je specializované pracoviště se zaměřením na provádění kvantitativních analýz hlavních složek lesního ekosystému, tj. vzorků půd a humusů, rostlinného materiálu (jehličí, borůvky, houby, biomasa) a vzorků povrchových, srážkových a půdních vod.

Využití laboratorních výstupů:

  • Výzkum: Výsledky analýz slouží vědeckým pracovníkům k dalšímu zpracování v rámci výzkumných projektů a záměrů, řešených zejména na útvaru ekologie lesa. Jednou z priorit laboratoře jsou analýzy vzorků monitorujících zdravotní stav lesa v České republice mezinárodním programem ICP Forests, laboratoř je tudíž metodicky zaměřena převážně tímto směrem.
  • Praxe: V případech antropogenního poškození porostů nebo v oblasti poruch ekologických poměrů lesa mohou laboratorní výsledky pomoci odhalit tyto příčiny a to např. v rámci poradenské činnosti poskytované vědeckými pracovníky ústavu.

Kontakty

Kateřina Havlíčková, vedoucí útvaru

tel. 257 892 285, 606 708 185, e-mail: havlickova@vulhm.cz

Jana Matoušková, zástupce vedoucího

tel. 257 892 275, e-mail: matouskova@vulhm.cz

 

–> POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

V rámci kooperativního programu Combined FutMon/ICP-Forests se laboratoř pravidelně dlouhodobě zúčastňuje mezinárodních analytických kruhových testů. V roce 2012 to byl:

  • 14th Needle/Leaf Interlaboratory Comparison test 2011/2012, Combined FutMon/ICP-Forest (matrice rostlinný materiál)
  • 15th Needle/Leaf Interlaboratory Comparison test 2012/2013, Combined FutMon/ICP-Forest (matrice rostlinný materiál).

Ve všech testech dosáhla laboratoř opakovaně výborných výsledků ve vysoké konkurenci účastníků z celé Evropy (56 laboratoří z 28 zemí). Podařilo se tak navázat na úspěšné výsledky z minulých let, kde se laboratoř opakovaně umístila mezi nejlepšími laboratořemi z celé Evropy.

Od roku 2007 se laboratoř také úspěšně zúčastňuje mezilaboratoního porovnávání zkoušek u vzorků půdy „International Soil-Analytical Exchange“ organizovaného Wageningen University (Enevironmental Science) v rámci Wageningen Evaluating Programs for Analytical Laboratories s cílem zajistit každoroční zabezpečení kontroly kvality pro analýzy vzorků půdy.

V roce 2012 se laboratoř zúčastnila následujícího mezinárodního mezilaboratorního porovnání zkoušek:

  • International Soil-Analytical exchange. ISE 2012.3, organizátor WEPAL (matrice půda)

Dále se také laboratoř opakovaně úspěšně zúčastňuje i mezilaboratorních testů v rámci České republiky, které organizuje CSlab Praha.

V roce 2012 se laboratoř úspěšně zúčastnila těchto mezilaboratorních porovnávání zkoušek v programech:

  • PT/CHA/2/2012, organizátor CSlab (matrice voda)
  • PT/CHA/4/2012, organizátor CSlab (matrice voda)

Tyto dlouhodobě dosahované vynikající výsledky potvrzují vysokou úroveň a kvalitu prováděných prací a výbornou návaznost svých měření k předním evropským laboratořím.

Během období let leden 2010 – duben 2012 byla součástí Útvaru zkušebních laboratoří akreditovaná zkušební laboratoř „Laboratoř analýzy rostlin, vody a půdy“ akreditována Českým institutem pro akreditaci o. p. s. v souladu s poždavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Laboratoř usiluje o získání zpětné vazby od svých zákazníků o spokojenosti či nespokojenosti s poskytnutou službou, s přístupem zaměstnanců laboratoře k zákazníkům, s vystavenými Protokoly.

Názory na činnost laboratoře, podněty a náměty na zlepšení práce laboratoře od zákazníků či dalších osob zasílejte vedoucímu útvaru (ZL25@vulhm.cz nebo havlickova@vulhm.cz, telefon: 257 892 285).