Lesní ochranná služba

Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jíloviště-Strnady, byla zřízena jako organizační složka útvaru ochrany lesa na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR v roce 1995.

Hlavním posláním LOS je komplexní zabezpečování expertní a poradenské činnosti v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území Česka. Jako služba vlastníkům lesa je hrazena z rozpočtu MZe a je pro žadatele prováděna bezplatně.

Mezi další významné činnosti LOS náleží testování biologické účinnosti přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa a související vydávání „Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“, zpracovávání stanovisek k žádostem o dotace z PRV 2014-2020 dle platné legislativy, centrální evidence výskytu lesních škodlivých činitelů a zpracovávání krátkodobých prognóz jejich výskytu, vypracování odborných posudků při projevech poškození dřevin nedostatečnou výživou apod. Celkový přehled činností je možné nalézt pod samostatným bodem „Náplň činnosti LOS“.

Regionálně je LOS rozdělena na dvě pracoviště. Ústředí v Jílovišti-Strnadech ve středních Čechách působí především na území krajů Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Vysočiny a hlavního města Prahy. Regionální moravsko-slezské pracoviště ve Frýdku-Místku působí především na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. V případě potřeby dochází k vzájemné výpomoci jednotlivých pracovišť. Adresy a kontakty jsou uvedeny zde.

Aktuality

Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2019:
Formulář „Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2019“ je možné stáhnou zde.
Žádáme Vás o zaslání vyplněného formuláře na poštovní adresu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Lesní ochranná služba, Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, nebo po naskenování, či vyplnění formuláře v počítači prostřednictvím e-mailové služby na adresu: los@vulhm.cz
Text oficiální „Žádosti o hlášení za rok 2019“ je k dispozici zde.

Informace k vydávání Stanovisek LOS k Žádostem o dotaci z PRV 2014-2020 – Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitáchzde.
– Příjem „Žádostí o dotaci“ bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.

Katalog asanačních metod – příručka pro vlastníky lesa, ke stažení zde.

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2020: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2019 a jejich očekávaný stav v roce 2020 – ke stažení zde.

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2019: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2018 a jejich očekávaný stav v roce 2019 – ke stažení zde.

Zpravodaj ochrany lesa. Škodliví činitelé v lesích Česka 2018/2019. Svazek 22, 2019 – ke stažení zde.

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa, aktualizovaný k 28. 2. 2019 – ke stažení zde.

Kůrovcová kalamita v obraze + materiály k zvládnutí kůrovcové gradace
V návaznosti na aktuálně probíhající rozsáhlou kůrovcovou gradaci v Česku přinášíme na stránkách LOS informační materiály, které mohou pomoci vlastníkům a správcům lesních majetků úspěšně zvládnout nepříznivou situaci s podkorním hmyzem na smrku a borovici. Představu o aktuální situaci v nejpostiženějších oblastech je možné získat z přiložené fotodokumentace. Uvedené materiály a foto jsou k dispozici zde.

 

Semináře

!!Pozor změna!!
Celostátní seminář s mezinárodní účastí: Škodliví činitelé v lesích Česka 2019/2020 – „Krize zdravotního stavu borovice lesní“

Vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás ve spojitosti s vývojem situace kolem šíření infekčního onemocnění COVID-19 a opatřeních přijatých Vládou ČR informovali o rozhodnutí změnit termín konání Celostátního semináře Lesní ochranné služby se zahraniční účastí, původně plánovaného na 16. dubna 2020 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Vzhledem k předpokládanému rozvoji šíření nákazy lze jen těžko v nejbližších dnech či týdnech očekávat zásadní změnu situace. Z organizačních důvodů tedy není možno čekat s konečným verdiktem o konání či nekonání semináře do posledních dnů. Proto jsme rozhodli přesunout seminář na pozdější termín, a to do podzimního období (předběžné datum konání semináře bylo stanoveno na 22. října 2020). O schváleném náhradním termínu semináře budete ještě včas informováni prostřednictvím obvyklých cest: webových stránek Lesní ochranné služby (LOS), přímými e-mailovými kontakty (tam kde je máme k dispozici) a uveřejněním v odborném lesnickém tisku. Vážíme si Vašeho zájmu o pravidelně pořádaný Seminář LOS a chceme Vám opět vyjít vstříc zajímavým a vysoce aktuálním tématem. Předpokládáme, že program a téma semináře („Krize zdravotního stavu borovice lesní“) zůstanou v zásadě zachovány, případně budou aktualizovány podle vývoje situace v ochraně lesa. Věříme, že přednášející budou mít o to více příležitostí a podnětů k upřesnění zvoleného tématu.
Těšíme se na podzimní setkání s Vámi a doufáme, že do té doby současná vážná zdravotní hrozba pomine!
Za odborné a organizační garanty semináře,
Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Jan Liška, Ing. František Lorenc, Ph.D.

!!Pozor změna!!