Seznam letáků LOS vydaných jako příloha časopisu Lesnická práce

Ascocalyx abietina10/2001 F. Soukup, V. Pešková
Bekyně mniška11/1999 M. Švestka
Bekyně velkohlavá11/1998 J. Liška
Bělokaz dubový12/2002 M. Knížek
Bourovčíci rodu Thaumetopoea12/2012 M. Švestka, J. Liška
Biotičtí škodliví činitelé na borovici a sucho4/2016 V. Pešková, F. Soukup, M. Knížek
Cenangium ferruginosum Kornice borová12/2011 V. Pešková, F. Soukup
Červotoči-škůdci dřevin a dřeva10/2013 P. Zahradník
Drobní hlodavci12/1999 P. Kapitola
Dřevokaz čárkovaný8/2002 P. Zahradník
Grafióza jilmů10/1999 V. Jančařík
Hlízenka žaludová12/2006 Z. Procházková, V. Pešková
Houby na kořenech lesních dřevin-Mykorhizy12/2008 V. Pešková
Hřebenule ryšavá8/2002 J. Holuša
Chrousti12/2002 P. Kapitola, J. Holuša
Klikoroh borový10/2009 R. Modlinger, M. Knížek
Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) 12/2013 J. Liška, R. Modlinger
Kloubnatka smrková 12/2009 F. Soukup, V. Pešková
Korovnice na modřínu 9/2006 P. Kapitola
Korovnice na smrku 11/2005 P. Kapitola
Korovnice rodu Dreyfusia na jedli 12/2009 J. Liška, R. Modlinger, J. Havelka
Korovnice rodu Pineus na borovici 12/2011 J. Liška, J. Havelka, P. Starý
Korovnicovití 5/2003 P. Kapitola
Kořenovník vrstevnatý 8/2011 F. Soukup
Krasec borový 11/1999 P. Zahradník
Krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa) 10/2013 J. Holuša, P. Kočárek
Kůrovci na jehličnanech 3/2004 M. Knížek, P. Zahradník
Kůrovcová kalamita, otázky a odpovědi 5/2007 P. Zahradník, M. Knížek
Lýkohub matný 12/2005 M. Knížek
Lýkohub smrkový 11/2009 M. Knížek, J. Holuša
Lýkohub sosnový, l. menší 4/1998 M. Knížek
Lýkohubi na jasanu (Hylesinus) 11/2012 R. Modlinger, M. Knížek
Lýkožrout lesklý 4/2007 P. Zahradník
Lýkožrout menší (Ips amitinus) 10/2012 J. Lubojacký
Lýkožrout modřínový 12/2006 M. Knížek
Lýkožrout severský 4/2007 M. Knížek, J. Holuša
Lýkožrout smrkový 12/2010 P. Zahradník, M. Geráková
Lýkožrout vrcholkový 12/1999 P. Zahradník, M. Knížek
Lýkožrouti na smrku a sucho 4/2016 P. Zahradník, M. Knížek
Lýkožrouti rodu Pityokteines na jedli 10/2008 M. Knížek
Metody asanace kůrovcového dříví a ochrana skládek 5/2018 P. Zahradník, M. Zahradníková
Mycosphaerella pini 12/2001 V. Pešková, F. Soukup
Nekróza jasanu (Chalara fraxinea) 6/2013 L. Havrdová, K. Černý, V. Pešková
Obaleč dubový 6/1998 J. Liška
Obaleč modřínový 6/2001 M. Švestka
Obaleč prýtový 9/2004 J. Liška
Obaleč smrkový (Epinotia tedella) 12/2012 R. Modlinger, J. Liška
Obaleč šiškový 11/2011 R. Modlinger
Ochrana lesa před kůrovci na smrku pro menší lesní majetky 4/2019 J. Lubojacký, M. Knížek, J. Liška
Padání a kořenové hniloby semenáčků 11/2005 V. Pešková
Padlí dubové 5/2003 F. Soukup
Pevník krvavějící 3/2008 F. Soukup
Píďalka podzimní 11/2002 J. Liška
Pilatka smrková 12/1997 J. Liška, I. Hájek
Pilořitky rodu Xiphydria 12/2008 J. Liška, J. Holuša, P. Šrůtka, S. Pažoutová, R. Modlinger
Plíseň olšová (Phytophthora alni) 6/2013 K. Černý, V. Strnadová, V. Pešková
Plíseň šedá 11/2002 V. Pešková, F. Soukup
Ploskohřbetka Cephalcia lariciphila 9/2006 J. Holuša, P. Baňař
Ploskohřbetka smrková 11/2000 J. Liška, J. Holuša
Ploskohřbetky na borovici 12/2005 J. Holuša, J. Liška
Polník dvojtečný 11/2011 M. Knížek
Pouzdrovníček modřínový 11/2003 J. Liška
Rez sosnokrut 10/1999 F. Soukup
Rez vejmutovková 11/2000 F. Soukup
Ruční a zádové mechan. prostředky v OL 10/2012 P. Zahradník
Sirococcus-Kroucení a odumírání výhonů Bo 11/2012 V. Pešková, Z. Procházková
Skotská sypavka douglasky 11/2003 V. Pešková
Skvrnitosti listů houbového původu 11/2009 V. Pešková, F. Soukup
Smoláci rodu Pissodes 10/2005 J. Holuša, M. Knížek
Sphaeropsis sapinea 9/2004 F. Soukup, V. Pešková
Sviluška smrková 10/2009 J. Liška
Symptomy napadení stromů kůrovci ve smrkových porostech 5/2018 J. Lubojacký, M. Knížek, J. Liška
Sypavka borová dotisk 2003 P. Šrůtka
Škody působené větrem 12/2013 J. Lubojacký
Škody působené zvěří 10/2008 M. Tuma
Tesaříci rodu Tetropium na smrku 8/2011 J. Lubojacký
Tmavoskvrnáč borový 3/2008 J. Liška, R. Modlinger
Václavka smrková10/2005F. Soukup