Seznam letáků LOS vydaných jako příloha časopisu Lesnická práce

Ascocalyx abietina (Lagerb.) Schläpfer-Bernhard (prosychání jehličnanů) 10/2001 F. Soukup, V. Pešková
Bekyně mniška – Lymantria monacha (L.) 11/1999 M. Švestka
Bekyně velkohlavá – Lymantria dispar (L.) 11/1998 J. Liška
Bekyně zlatořitná – Euproctis chrysorrhoea L. 12/2021 A. Véle, J. Liška
Bělokaz dubový – Scolytus intricatus (Ratzeburg) 12/2002 M. Knížek
Bourovčíci rodu Thaumetopoea Hbn. 12/2012 M. Švestka, J. Liška
Biotičtí škodliví činitelé na borovici a sucho 4/2016 V. Pešková, F. Soukup, M. Knížek
Červotoči – škůdci dřevin a dřeva 10/2013 P. Zahradník
Drobní hlodavci 12/1999 P. Kapitola
Dřevokaz čárkovaný – Trypodendron (=Xyloterus) lineatum (Ol.) 8/2002 P. Zahradník
Grafióza jilmů 10/1999 V. Jančařík
Hlízenka žaludová – Ciboria batschiana (Zopf) Buchwald 12/2006 Z. Procházková, V. Pešková
Hnojení lesních dřevin 6/2022 R. Novotný, T. Čihák
Houby na kořenech lesních dřevin – Mykorhizy 12/2008 V. Pešková
Hřebenule ryšavá – Neodiprion sertifer (Geoff.) 8/2002 J. Holuša
Chrousti – rod Melolontha F. 12/2002 P. Kapitola, J. Holuša
Chřadnutí a odumírání dubů s tracheomykózními příznaky 11/2019 F. Lorenc
Jmelí bílé – Viscum album L. 10/2020 F. Lorenc
Klikoroh borový – Hylobius abietis (L.) 10/2009 R. Modlinger, M. Knížek
Klíněnka jírovcová – Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986 12/2013 J. Liška, R. Modlinger
Kloubnatka smrková – Gemmamyces piceae (Borthw.) Casagr. 12/2009 F. Soukup, V. Pešková
Kornice borová – Cenangium ferruginosum Fr. 12/2011 V. Pešková, F. Soukup
Korovnice rodu Adelges a Sacchiphantes na modřínu 9/2006 P. Kapitola
Korovnice rodu Sacchiphantes a Adelges na smrku 11/2005 P. Kapitola
Korovnice rodu Dreyfusia na jedli 12/2009 J. Liška, R. Modlinger, J. Havelka
Korovnice rodu Pineus (s.l.) na borovici 12/2011 J. Liška, J. Havelka, P. Starý
Korovnicovití – Adelgidae 5/2003 P. Kapitola
Kořenové hniloby jasanů 12/2021 M. Samek, F. Lorenc
Kořenovník vrstevnatý – Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. s. l. 8/2011 F. Soukup
Krasec borový – Melanophila (= Phaenops) cyanea (F.) 11/1999 P. Zahradník
Kroucení a odumírání výhonů jehličnanů – Sirococcus conigenus 11/2012 V. Pešková, Z. Procházková
Krtonožka obecná – Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) 10/2013 J. Holuša, P. Kočárek
Kůrovci na jehličnanech 3/2004 (4/2007 – 2., doplněné vydání) M. Knížek, P. Zahradník
Kůrovcová kalamita, otázky a odpovědi 5/2007 P. Zahradník, M. Knížek
Kůrovcová kalamita, otázky a odpovědi II 12/2019 P. Zahradník, M. Zahradníková
Lýkohub matný – Polygraphus poligraphus (L.) 12/2005 M. Knížek
Lýkohub smrkový – Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) 11/2009 M. Knížek, J. Holuša
Lýkohub sosnový – Tomicus piniperda (L.). Lýkohub menší – Tomicus minor (Hartig) 4/1998 M. Knížek
Lýkohubi na jasanu – l. jasanový (Hylesinus varius) a l. zrnitý (H. crenatus) 11/2012 R. Modlinger, M. Knížek
Lýkožrout borový – Ips sexdentatus (Boerner, 1766) 12/2020 M. Knížek, J. Liška
Lýkožrout lesklý – Pityogenes chalcographus (L.) 4/2007 P. Zahradník
Lýkožrout menší – Ips amitinus (Eichhoff, 1871) 10/2012 J. Lubojacký
Lýkožrout modřínový – Ips cembrae (Heer) 12/2006 M. Knížek
Lýkožrout severský – Ips duplicatus (Sahlberg) 4/2007 M. Knížek, J. Holuša
Lýkožrout smrkový – Ips typographus (L.) 12/2010 P. Zahradník, M. Geráková
Lýkožrout vrcholkový – Ips acuminatus (Gyll.) 12/1999 P. Zahradník, M. Knížek
Lýkožrouti na smrku a sucho 4/2016 P. Zahradník, M. Knížek
Lýkožrouti rodu Pityokteines na jedli 10/2008 M. Knížek
Metody asanace kůrovcového dříví a ochrana skládek 5/2018 P. Zahradník, M. Zahradníková
Červená sypavka borovic – Mycosphaerella pini Rostrup ap. Munk 12/2001 V. Pešková, F. Soukup
Nekróza jasanu – Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorfa Chalara fraxinea) 6/2013 L. Havrdová, K. Černý, V. Pešková
Obaleč dubový – Tortrix viridana L. 6/1998 J. Liška
Obaleč modřínový – Zeiraphera griseana (Hbn.) 6/2001 M. Švestka
Obaleč prýtový – Rhyacionia buoliana D. et Sch. 9/2004 J. Liška
Obaleč smrkový – Epinotia tedella (Clerck, 1759) 12/2012 R. Modlinger, J. Liška
Obaleč šiškový – Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) 11/2011 R. Modlinger
Ochrana lesa před kůrovci na smrku pro menší lesní majetky 4/2019 J. Lubojacký, M. Knížek, J. Liška
Padání a kořenové hniloby semenáčků 11/2005 V. Pešková
Padlí dubové – Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl. 5/2003 F. Soukup
Pálení klestu a ochrana lesa 12/2022 J. Lubojacký, A. Véle
Patogeny jedle bělokoré 6/2022 F. Lorenc, M. Samek
Pevník krvavějící – Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.: Fr.) Fr. (s. l.) 3/2008 F. Soukup
Píďalka podzimní – Operophtera brumata L. 11/2002 J. Liška
Pilatka smrková – Pristiphora abietina (Christ) 12/1997 J. Liška, I. Hájek
Pilořitka borová – Sirex noctilio Fabricius, 1773 12/2022 A. Véle, J. Liška
Pilořitky rodu Sirex Linnaeus 7/2021 P. Zahradník, J. Háva
Pilořitky rodu Xiphydria Latr. 12/2008 J. Liška, J. Holuša, P. Šrůtka, S. Pažoutová, R. Modlinger
Plíseň olšová – Phytophthora alni Brasier et S. A. Kirk 6/2013 K. Černý, V. Strnadová, V. Pešková
Plíseň šedá – Botrytis cinerea Pers.: Pers. 11/2002 V. Pešková, F. Soukup
Ploskohřbetka Cephalcia lariciphila (Wachtl) 9/2006 J. Holuša, P. Baňař
Ploskohřbetka smrková – Cephalcia abietis (L.) 11/2000 J. Liška, J. Holuša
Ploskohřbetky rodu Acantholyda na borovici 12/2005 J. Holuša, J. Liška
Polník dvojtečný – Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) (a ostatní krasci r. Agrilus na dubu) 11/2011 M. Knížek
Pouzdrovníček modřínový – Coleophora laricella (Hb.) 11/2003 J. Liška
Použití registru přípravků na ochranu rostlin (lesa) 4/2020 M. Zahradníková, P. Zahradník
Přirození nepřátelé v ochraně lesa 12/2020 A. Véle, J. Liška
Rez sosnokrut – Melampsora pinitorqua Rostr. 10/1999 F. Soukup
Rez vejmutovková – Cronartium ribicola Fisch. 11/2000 F. Soukup
Ruční a zádové mechanizační prostředky v ochraně lesa 10/2012 P. Zahradník
Sazná nemoc kůry javorů – Cryptostroma corticale (Ellis et Everh.) P.H. Greg. et S. Waller 7/2021 F. Lorenc
Skotská sypavka douglasky – Rhabdocline pseudotsugae Sydow 11/2003 V. Pešková
Skvrnitosti listů houbového původu 11/2009 V. Pešková, F. Soukup
Smoláci rodu Pissodes Germar 10/2005 J. Holuša, M. Knížek
Sosnokaz borový – Panolis flammea (Denis  Schiffermuller, 1775) 12/2019 A. Véle, J. Liška
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton (prosychání borovic) 9/2004 F. Soukup, V. Pešková
Sviluška smrková – Oligonychus ununguis (Jacobi, 1905) 10/2009 J. Liška
Symptomy napadení stromů kůrovci ve smrkových porostech 5/2018 J. Lubojacký, M. Knížek, J. Liška
Sypavka borová – Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. 6/1998 (dotisk 2003) P. Šrůtka
Škody působené větrem 12/2013 J. Lubojacký
Škody působené zvěří 10/2008 M. Tuma
Tesaříci rodu Tetropium na smrku 8/2011 J. Lubojacký
Tmavoskvrnáč borový – Bupalus piniarius (L.) 3/2008 J. Liška, R. Modlinger
Václavka smrková – Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink 10/2005 F. Soukup