Seznam letáků LOS vydaných jako příloha časopisu Lesnická práce

 • Ascocalyx abietina (Lagerb.) Schläpfer-Bernhard (prosychání jehličnanů); 10/2001; F. Soukup, V. Pešková
 • Bekyně mniška – Lymantria monacha (L.); 11/1999; M. Švestka
 • Bekyně velkohlavá – Lymantria dispar (L.); 11/1998; J. Liška
 • Bekyně zlatořitná – Euproctis chrysorrhoea L.; 12/2021; A. Véle, J. Liška
 • Bělokaz dubový – Scolytus intricatus (Ratzeburg); 12/2002; M. Knížek
 • Bourovčíci rodu Thaumetopoea Hbn.; 12/2012; M. Švestka, J. Liška
 • Biotičtí škodliví činitelé na borovici a sucho; 4/2016; V. Pešková, F. Soukup, M. Knížek
 • Červotoči – škůdci dřevin a dřeva; 10/2013; P. Zahradník
 • Drobní hlodavci; 12/1999; P. Kapitola
 • Dřevokaz čárkovaný – Trypodendron (=Xyloterus) lineatum (Ol.); 8/2002; P. Zahradník
 • Grafióza jilmů; 10/1999; V. Jančařík
 • Hlízenka žaludová – Ciboria batschiana (Zopf) Buchwald; 12/2006; Z. Procházková, V. Pešková
 • Hnojení lesních dřevin; 6/2022; R. Novotný, T. Čihák
 • Houby na kořenech lesních dřevin – Mykorhizy; 12/2008; V. Pešková
 • Hřebenule ryšavá – Neodiprion sertifer (Geoff.); 8/2002; J. Holuša
 • Chrousti – rod Melolontha F.; 12/2002; P. Kapitola, J. Holuša
 • Chřadnutí a odumírání dubů s tracheomykózními příznaky; 11/2019; F. Lorenc
 • Jmelí bílé – Viscum album L.; 10/2020; F. Lorenc
 • Klikoroh borový – Hylobius abietis (L.); 10/2009; R. Modlinger, M. Knížek
 • Klíněnka jírovcová – Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986; 12/2013; J. Liška, R. Modlinger
 • Kloubnatka smrková – Gemmamyces piceae (Borthw.) Casagr.; 12/2009; F. Soukup, V. Pešková
 • Kornice borová – Cenangium ferruginosum Fr.; 12/2011; V. Pešková, F. Soukup
 • Korovnice rodu Adelges a Sacchiphantes na modřínu; 9/2006; P. Kapitola
 • Korovnice rodu Sacchiphantes a Adelges na smrku; 11/2005; P. Kapitola
 • Korovnice rodu Dreyfusia na jedli; 12/2009; J. Liška, R. Modlinger, J. Havelka
 • Korovnice rodu Pineus (s.l.) na borovici; 12/2011; J. Liška, J. Havelka, P. Starý
 • Korovnicovití – Adelgidae; 5/2003; P. Kapitola
 • Kořenové hniloby jasanů; 12/2021; M. Samek, F. Lorenc
 • Kořenovník vrstevnatý – Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. s. l.; 8/2011; F. Soukup
 • Krasec borový – Melanophila (= Phaenops) cyanea (F.); 11/1999; P. Zahradník
 • Kroucení a odumírání výhonů jehličnanů – Sirococcus conigenus; 11/2012; V. Pešková, Z. Procházková
 • Krtonožka obecná – Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758); 10/2013; J. Holuša, P. Kočárek
 • Kůrovci na jehličnanech; 3/2004 (4/2007 – 2., doplněné vydání); M. Knížek, P. Zahradník
 • Kůrovcová kalamita, otázky a odpovědi; 5/2007; P. Zahradník, M. Knížek
 • Kůrovcová kalamita, otázky a odpovědi II; 12/2019; P. Zahradník, M. Zahradníková
 • Lýkohub matný – Polygraphus poligraphus (L.); 12/2005; M. Knížek
 • Lýkohub smrkový – Dendroctonus micans (Kugelann, 1794); 11/2009; M. Knížek, J. Holuša
 • Lýkohub sosnový – Tomicus piniperda (L.). Lýkohub menší – Tomicus minor (Hartig); 4/1998; M. Knížek
 • Lýkohubi na jasanu – l. jasanový (Hylesinus varius) a l. zrnitý (H. crenatus); 11/2012; R. Modlinger, M. Knížek
 • Lýkožrout borový – Ips sexdentatus (Boerner, 1766); 12/2020; M. Knížek, J. Liška
 • Lýkožrout lesklý – Pityogenes chalcographus (L.); 4/2007; P. Zahradník
 • Lýkožrout menší – Ips amitinus (Eichhoff, 1871); 10/2012; J. Lubojacký
 • Lýkožrout modřínový – Ips cembrae (Heer); 12/2006; M. Knížek
 • Lýkožrout severský – Ips duplicatus (Sahlberg); 4/2007; M. Knížek, J. Holuša
 • Lýkožrout smrkový – Ips typographus (L.); 12/2010; P. Zahradník, M. Geráková
 • Lýkožrout vrcholkový – Ips acuminatus (Gyll.); 12/1999; P. Zahradník, M. Knížek
 • Lýkožrouti na smrku a sucho; 4/2016; P. Zahradník, M. Knížek
 • Lýkožrouti rodu Pityokteines na jedli; 10/2008; M. Knížek
 • Metody asanace kůrovcového dříví a ochrana skládek; 5/2018; P. Zahradník, M. Zahradníková
 • Červená sypavka borovic – Mycosphaerella pini Rostrup ap. Munk; 12/2001; V. Pešková, F. Soukup
 • Nekróza jasanu – Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorfa Chalara fraxinea); 6/2013; L. Havrdová, K. Černý, V. Pešková
 • Obaleč dubový – Tortrix viridana L.; 6/1998; J. Liška
 • Obaleč modřínový – Zeiraphera griseana (Hbn.); 6/2001; M. Švestka
 • Obaleč prýtový – Rhyacionia buoliana D. et Sch.; 9/2004; J. Liška
 • Obaleč smrkový – Epinotia tedella (Clerck, 1759); 12/2012; R. Modlinger, J. Liška
 • Obaleč šiškový – Cydia strobilella (Linnaeus, 1758); 11/2011; R. Modlinger
 • Ochrana lesa před kůrovci na smrku pro menší lesní majetky; 4/2019; J. Lubojacký, M. Knížek, J. Liška
 • Padání a kořenové hniloby semenáčků; 11/2005; V. Pešková
 • Padlí dubové – Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.; 5/2003; F. Soukup
 • Pálení klestu a ochrana lesa; 12/2022; J. Lubojacký, A. Véle
 • Patogeny jedle bělokoré; 6/2022; F. Lorenc, M. Samek
 • Pevník krvavějící – Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.: Fr.) Fr. (s. l.); 3/2008; F. Soukup
 • Píďalka podzimní – Operophtera brumata L.; 11/2002; J. Liška
 • Pilatka smrková – Pristiphora abietina (Christ); 12/1997; J. Liška, I. Hájek
 • Pilořitka borová – Sirex noctilio Fabricius, 1773; 12/2022; A. Véle, J. Liška
 • Pilořitky rodu Sirex Linnaeus; 7/2021; P. Zahradník, J. Háva
 • Pilořitky rodu Xiphydria Latr.; 12/2008; J. Liška, J. Holuša, P. Šrůtka, S. Pažoutová, R. Modlinger
 • Plíseň olšová – Phytophthora alni Brasier et S. A. Kirk; 6/2013; K. Černý, V. Strnadová, V. Pešková
 • Plíseň šedá – Botrytis cinerea Pers.: Pers.; 11/2002; V. Pešková, F. Soukup
 • Ploskohřbetka Cephalcia lariciphila (Wachtl); 9/2006; J. Holuša, P. Baňař
 • Ploskohřbetka smrková – Cephalcia abietis (L.); 11/2000; J. Liška, J. Holuša
 • Ploskohřbetky rodu Acantholyda na borovici; 12/2005; J. Holuša, J. Liška
 • Polník dvojtečný – Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) (a ostatní krasci r. Agrilus na dubu); 11/2011; M. Knížek
 • Pouzdrovníček modřínový – Coleophora laricella (Hb.); 11/2003; J. Liška
 • Použití registru přípravků na ochranu rostlin (lesa); 4/2020; M. Zahradníková, P. Zahradník
 • Přirození nepřátelé v ochraně lesa; 12/2020; A. Véle, J. Liška
 • Rez sosnokrut – Melampsora pinitorqua Rostr.; 10/1999; F. Soukup
 • Rez vejmutovková – Cronartium ribicola Fisch.; 11/2000; F. Soukup
 • Ruční a zádové mechanizační prostředky v ochraně lesa; 10/2012; P. Zahradník
 • Sazná nemoc kůry javorů – Cryptostroma corticale (Ellis et Everh.) P.H. Greg. et S. Waller; 7/2021; F. Lorenc
 • Skotská sypavka douglasky – Rhabdocline pseudotsugae Sydow; 11/2003; V. Pešková
 • Skvrnitosti listů houbového původu; 11/2009; V. Pešková, F. Soukup
 • Smoláci rodu Pissodes Germar; 10/2005; J. Holuša, M. Knížek
 • Sosnokaz borový – Panolis flammea (Denis  Schiffermuller, 1775); 12/2019; A. Véle, J. Liška
 • Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton (prosychání borovic); 9/2004; F. Soukup, V. Pešková
 • Sviluška smrková – Oligonychus ununguis (Jacobi, 1905); 10/2009; J. Liška
 • Symptomy napadení stromů kůrovci ve smrkových porostech; 5/2018; J. Lubojacký, M. Knížek, J. Liška
 • Sypavka borová – Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev.; 6/1998 (dotisk 2003); P. Šrůtka
 • Škody působené větrem; 12/2013; J. Lubojacký
 • Škody působené zvěří; 10/2008; M. Tuma
 • Tesaříci rodu Tetropium na smrku; 8/2011; J. Lubojacký
 • Tmavoskvrnáč borový – Bupalus piniarius (L.); 3/2008; J. Liška, R. Modlinger
 • Václavka smrková – Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink; 10/2005; F. Soukup