O ústavu

Veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136 (PSČ 252 02 Jíloviště) je právnickou osobou, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství. Ústředním předmětem činnosti instituce je výzkum a vývoj, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb. a pozdějších předpisů. Výzkumný ústav jako veřejná výzkumná instituce (zkr. v. v. i.) svojí hlavní činností zajišťuje výzkum, experimentální vývoj a inovace, které jsou podporovány z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory, stanovenými právem Evropských společenství. Rozhodující podíl činnosti ústavu tvoří aktivity, realizované jednak při přímém řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství (LH) a pro nedílný segment myslivosti, jednak je to zajišťování expertních, poradenských a dalších službových činností pro státní správu LH a pro vlastníky či správce lesů všech kategorií. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady tak plní svoji tradiční roli resortního lesnického výzkumného ústavu.

Adresa: Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Doručovací pošta: 156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 257 892 222
E-mail: podatelna@vulhm.cz

Souřadnice GPS
49.9427861°N, 14.3919583°E
49°56.56717’N, 14°23.51750’E
49°56’34.030″N, 14°23’31.050″E

        Odkazy na lokální útvarové servery (a další vybrané stránky):

Útvar pěstování lesa – Výzkumná stanice Opočno
Útvar reprodukčních zdrojů – Výzkumná stanice Kunovice